Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Una festa per donar la benvinguda al cohabitatge

19/09/2018 - 12:39

Habitatge. La Trobada de Cohabitatge presentarà els projectes d’habitatge cooperatiu que està impulsant l’Ajuntament de Barcelona

Els primers projectes de cohabitatge impulsats per l’Ajuntament estan a punt de finalitzar. Amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania aquest model d’habitatge cooperatiu, i de presentar l’estat de les diferents promocions d’aquest tipus, el proper 29 de setembre se celebrarà a Barcelona la primera Trobada de Cohabitatge.

La festa tindrà lloc entre les 10.30 i les 14.00 hores al solar situat al carrer d’Espronceda 131-135, al barri del Poblenou, precisament a l’espai on començarà properament la construcció d’una de les promocions d’habitatge cooperatiu.

A la trobada, que estarà oberta a tota la ciutadania, hi participaran les diferents entitats relacionades amb el cohabitatge a la ciutat, com ara les cooperatives de veïns i veïnes, entitats del món de les finances ètiques i cooperativistes i representants de l’Ajuntament.

Un espai expositiu oferirà informació sobre els sis projectes de cohabitatge que promou el Govern municipal, d’una banda, i sobre la problemàtica general de l’habitatge a la ciutat i les iniciatives que impulsa l’Ajuntament en aquest àmbit, de l’altra.

Les entitats relacionades amb el cohabitatge a la ciutat també disposaran d’un espai per fer difusió de la seva activitat amb materials informatius i on podran atendre al públic assistent per respondre les seves preguntes.

Així mateix, a partir de les 12 del migdia es durà a terme una taula rodona on diversos experts debatran sobre els models de cohabitatge que s’estan portant a terme a Barcelona i a d’altres ciutats de l’entorn mediterrani.

Finalment, cal destacar que a la celebració hi haurà activitats lúdiques per a tota la família, com ara manualitats per a infants o un taller de pinta-cares i de globus. Unes propostes que convidaran també a reflexionar sobre el dret a l’habitatge als més petits.

 

El cohabitatge

El cohabitatge és un model d’accés a l’habitatge que està promovent l’Ajuntament de Barcelona i que permet als membres d’una cooperativa de veïns i veïnes viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un termini de temps ampli i a un preu inferior al del mercat.

Actualment hi ha sis promocions de cohabitatge en marxa:

  • Princesa, 49 – Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella)
  • Constitució, 83-89 – la Bordeta (Sants-Montjuïc)
  • Espronceda, 133 – el Poblenou (Sant Martí)
  • Ulldecona, 26-28 – la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc)
  • Pla dels Cirerers, 2-4 – les Roquetes (Nou Barris)
  • Joan de Borbó, 11 – la Barceloneta (Ciutat Vella)

Les dues primeres promocions s’estan a punt de finalitzar, mentre que a la resta dels projectes la construcció de l’edifici s’iniciarà properament.

Les sis promocions d’aquest model que està impulsant l’Ajuntament contribuiran a reforçar el parc públic d’habitatge de la ciutat, que ha assolit unes xifres històriques amb 72 nous projectes d’habitatge en marxa que sumaran 4.644 habitatges, un 80% dels quals estaran destinats a lloguers de preu assequible.

Amb l’objectiu de mostrar l’evolució de l’habitatge públic a la ciutat, l’Ajuntament ha creat un plànol interactiu, disponible al web d’Habitatge, en el qual es poden consultar les noves promocions construïdes, les tipologies d’habitatges i l’estat de les obres.

Comparteix aquest contingut