Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un acord de finançament per construir 2.200 habitatges de lloguer social

07/08/2017 - 16:42

Habitatge. El Banc Europeu d’Inversions atorgarà un préstec de 125 milions d’euros al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, entitat pública que s’encarrega de la construcció del Parc Públic de Barcelona, ha aconseguit un préstec de 125 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per construir 2.198 habitatges de lloguer social.

El préstec del BEI permetrà finançar fins al 50% del cost total d’aquest projecte per desenvolupar 23 noves promocions d’habitatges a 8 districtes de Barcelona: l’Eixample, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó.

Aquests immobles es destinaran a lloguer públic per a demandants d’habitatge amb ingressos mitjans o baixos. Dels nous habitatges, 585 es reservaran per a persones de més de 65 anys i amb recursos limitats i estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, tant dins dels habitatges com en els accessos.

Aquest projecte tindrà dos avantatges addicionals: d’una banda, part dels edificis es construiran segons els nous estàndards d’eficiència energètica, cosa que permetrà reduir el cost del consum d’energia i les emissions contaminants. D’altra banda, l’execució del projecte permetrà la creació de més de 2.000 llocs de treball durant la fase d’implementació, fins a l’any 2022.

 

L’operació de finançament més alta del BEI

El BEI ha donat suport recentment a projectes destinats a ampliar o millorar el parc d’habitatges de lloguer social en altres ciutats com Amsterdam, Dublín o Lisboa, a més de a nuclis urbans de Navarra i Andalusia. La que ha acordat amb Barcelona, però, és l’operació de finançament més alta que l’entitat europea ha fet mai i suposarà un gran estalvi per a la ciutat.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, va destacar durant la presentació de l’acord que la decisió del BEI “és un aval a les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament, perquè són polítiques que tenen una clara orientació social i sostenibilitat energètica”.

La directora d’operacions d’Espanya i Portugal del BEI, Birthe Bruhn-Léon, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van signar aquest acord el passat 21 de juliol. El préstec té el suport del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), el principal pilar del Pla d’inversions per a Europa de la Comissió Europea, conegut com el Pla Juncker.

Durant l’acte de signatura, la directora d’operacions del BEI d’Espanya i Portugal, Birthe Bruhn-Léon va destacar que aquest acord permetrà “facilitar l’accés als habitatges de lloguer social a Barcelona i fomentar el desenvolupament i la regeneració urbana, dues de les prioritats del BEI”.

Per la seva banda, el vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen, responsable de Foment de l’Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, va declarar: “Me n’alegro que el Pla d’Inversions per Europa estigui facilitant a milers de famílies de Barcelona l’accés a habitatges d’alta qualitat i a preu assequible. Això demostra que els projectes de la Unió Europea tenen un impacte real positiu en la vida de la ciutadania europea”.

Comparteix aquest contingut