Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tancades les inscripcions pel Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona amb les places exhaurides

18/03/2019 - 14:44

Habitatge. Una quarantena d’experts nacionals i internacionals debatran sobre els reptes de present i futur en l’habitatge

El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) ha tancat les inscripcions amb les places exhaurides. El fòrum, que portarà a la ciutat una quarantena d’experts nacionals i internacionals, se celebrarà del 19 al 21 de març al Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Durant tres dies, es debatrà sobre els present i  futur del dret a l’habitatge a la ciutat. El tret d’inici a les jornades el donarà una conversa sobre els reptes globals de l’habitatge entre Raquel Rolnik, arquitecta i exrelatora de les Nacions Unides per l’habitatge i Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta taula rodona estarà moderada per la periodista, escriptora i defensora dels drets de les dones, Cristina Fallarás.

Entre els ponents hi haurà experts de relleu internacional, com ara Joaquín de Santos, responsable del projecte europeu Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) al Community Land Trust Bruxelles (CLTB); Gerald Koessl, representant de l’Austrian Federation of Limited Profit Housing Associations; Bojan Schnabl, coordinador de la EUUA Housing Partnership, o Zaida Muxí, arquitecta i autora del llibre Mujeres, Casas y Ciudades.

La jornada també comptarà amb la participació de representants de diverses administracions com Javier Martin Ramiro, director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment; Gaspar Mayor, gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge d’Alacant, o Maria Antònia Garcías Roig, gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), entre d’altres.

Les ponències s’organitzaran a partir de cinc grans àmbits centrats en  planificar les polítiques d’habitatge; crear i repensar el parc d’habitatge assequible, respondre a l’emergència, coproduir amb altres agents i regular el mercat.

 

Visites a projectes innovadors d’habitatge a Barcelona

En el marc del FHAR també s’han organitzat una sèrie de visites a diversos projectes innovadors d’habitatge portats a terme a la ciutat de Barcelona. Gran part dels participants al certamen han confirmat assistència a aquestes visites que estan previstes pel divendres 22 de març.

El programa de visites inclou el projecte Growsmarter Canyelles, els habitatges per a joves de la Fabra i Coats i la promoció d’habitatges de la Borda.

Al barri de Canyelles es van poder impulsar millores per posar solució a les deficiències constructives dels habitatges construïts durant els anys 70. A través del projecte europeu GrowSmarter, es van poder realitzar millores relacionades amb el consum energètic, millorant l’aïllament de les façanes i la coberta i canviant finestres i persianes i calderes de cas. Aquest projecte destaca per la complexitat d’agents públics i privats que han col·laborat en la seva execució.

Pel que fa al projecte de la Fabra i Coats, es farà una visita a la nova promoció d’habitatge per a joves que s’està construint en una de les naus de la fàbrica. Es tracta d’un projecte impulsat per l’IMHAB que farà possible la construcció de 46 nous habitatges i un equipament per a la Colla Castellera Jove de Barcelona.

Per últim, es visitarà la cooperativa d’habitatges de la Borda, una promoció auto-organitzada per les seves futures usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col·lectiva. L’edifici consta de 28 habitatges construïts en un solar municipal. El projecte ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2018.

Per participar en aquestes visites cal inscriure’s enviant un mail fhar@manners.cat o trucant al 933 19 63 23.

Comparteix aquest contingut