Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Què fan el cos de bombers i la Guàrdia Urbana en l’emergència per la Covid-19?

07/04/2020 - 13:21

Covid-19. Els dos cossos reforcen els serveis a l’espai públic i l’àmbit assistencial.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, els cossos de seguretat i d’emergències de la ciutat s’han reorientat per fer front a l’emergència per la Covid-19. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha incrementat la presència a l’espai públic per garantir la convivència, la seguretat i les mesures de confinament. El cos de bombers dona suport logístic i organitzatiu a tots els projectes nous que s’han posat en marxa a la ciutat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha reorganitzat en grups de treball de més de mil agents cada un per tal de disminuir el risc de contagi i assegurar l’operativitat i la resposta policial. Aquesta resposta també s’ha ajustat a les necessitats de l’emergència per la Covid-19 incrementant els equips de la policia de barri i el patrullatge en horari nocturn. També s’ha creat la figura de l’agent sanitari, formada per dos agents del cos que tenen titulació d’infermeria i fan funcions tècniques orientades a obrir els hotels sanitaris. El cos policial reforça l’atenció a les persones grans que viuen soles a través d’un nou canal de comunicació amb les persones usuàries del servei VinclesBCN.

Fins aquest 6 d’abril, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han posat 17.421 denúncies i 33.212 avisos a persones que no estaven respectant el confinament. També s’han inspeccionat 120 establiments comercials, s’han realitzat 666 avisos i s’han interceptat 4.409 vehicles.

El reforç de la policia de barri per atendre incidències i requeriments del veïnat s’ha incrementat en un 174%. La majoria de trucades rebudes, 5.291 des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, han estat per incidents per soroll i música (52,5%), molèsties per obres (19,5%) i molèsties a l’espai públic (17%).

Actuacions dels Bombers de Barcelona

Com la Guàrdia Urbana, per tal de prevenir el personal operatiu del risc de contagi i establir els procediments de seguretat, el cos de bombers de Barcelona ha elaborat diferents procediments. S’han canviat els horaris dels torns i s’han habilitat cinc equipaments per repartir les dotacions entre els parcs de bombers i aquests espais.

El cos de bombers participa en tots els projectes que l’Ajuntament de Barcelona engega per fer front a la crisi de la Covid-19 i ha elaborat un mapa per recollir totes les dades i estadístiques sobre l’estat dels equipaments dels serveis essencials de la ciutat. Principalment col·labora en:

  • Hotels Salut: Assessora els establiments i el personal sanitari pel que fa a la coordinació i l’adequació de l’espai i la distribució de material sanitari i de protecció i de recursos humans. El cos de bombers s’encarrega de traslladar pacients dels hospitals als hotels sanitaris.
  • Pavellons Salut: El cos ha realitzat i coordinat la instal·lació sanitària als equipaments, així com els plans d’emergència de cada espai.
  • Salut Fira 2: Suport logístic i disseny del pla d’emergència del pavelló de Fira Barcelona.
  • Projecte social Fira: Suport logístic i concreció del pla d’emergència del pavelló.
  • Residències de gent gran: Tasques de desinfecció i de separació dels interns amb Covid-19 que no presentaven símptomes. Fins ara s’han desinfectat 30 residències.