Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Propostes finalistes del repte comú amb Nova York per trobar solucions d’habitatge

20/03/2019 - 20:09

Habitatge. Tres projectes que aprofiten la innovació tecnològica per donar resposta a les necessitats d’habitatge de les ciutats denses.

El BCN-NYC Affordable Housing Challenge és un concurs internacional per trobar tecnologies i eines innovadores que redueixin el cost de la construcció i la rehabilitació en zones urbanes denses, i per crear habitatge més assequible per a tothom. Les tres propostes finalistes han estat escollides per un comitè multidisciplinari d’experts que ha avaluat les propostes d’entre un total de 54 projectes presentats d’arreu del món.

El projecte guanyador es premiarà amb 20.000 dòlars i s’anunciarà al maig durant la celebració del congrés Smart Cities New York. Els responsables del projecte tindran l’oportunitat de presentar-lo en una reunió amb agents municipals d’Habitatge i Tecnologia tant de Barcelona com de Nova York amb el reconeixement i la visibilitat internacional que això suposa.

Les tres propostes guanyadores han estat les següents:

Elastic Living

Un sistema inventat i patentat per l’arquitecte austríac Angelo Roventa per flexibilitzar l’espai, amb apartaments que permeten ampliar o reduir les habitacions segons les necessitats, mitjançant mobles corredissos. Els mòduls poden separar-se o compactar-se en diferents combinacions, i així habilitar espais funcionals.

La proposta es presenta en col·laboració amb ArqEstructura, consultors de Barcelona de disseny i càlcul d’estructures.

CAH I ATRI

Es tracta d’un plantejament de densificació de la ciutat que aprofita els buits que encara es poden trobar en el teixit urbà per dotar-los de nous usos. Un model de rehabilitació i nova construcció basat en habitatges lleugers, adaptables i d’instal·lació ràpida que preveu edificar habitatge amb pocs suports a terra o suspès en l’aire.

Aquesta proposta és una col·laboració entre el projecte del “Sistema de construcció per habitatge assequible”, de la Universitat Nacional de Colombia, i el projecte “Innovació per la il·lusió”, de Straddle3 Barcelona.

Col·lectiu Punt 6 SCCL

Habitatges accessibles i assequibles en xarxa que fan servir la vida quotidiana com a punt d’unió. La proposta del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa de Barcelona de projectes d’habitatge col·lectiu, ofereix una perspectiva feminista i busca implicar persones que viuen en diferents models d’habitatges que compartiran espais comuns amb l’objectiu de col·lectivitzar el treball domèstic i comunitari, perquè d’aquesta manera es redueixin costos i es faciliti l’accés a un habitatge assequible.

El repte BCN-NYC Affordable Housing Challenge està organitzat pel programa i.lab del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona i la ciutat de Nova York.

Comparteix aquest contingut