Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Obertes les inscripcions per assistir al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

22/02/2019 - 13:57

Habitatge. Experts nacionals i internacionals debatran entre els dies 19, 20 i 21 de març sobre el present i el futur de l’habitatge a la ciutat

Les inscripcions per assistir al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) ja estan obertes.

Els dies 19, 20 i 21 de març l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona celebrà aquest fòrum per debatre, treballar i posar en valor el dret a l’habitatge a la ciutat. Les persones que hi vulguin assistir només s’han d’apuntar introduint les seves dades a través del formulari d’inscripció, ja que l’aforament és limitat.

Durant els tres dies, persones expertes del sector de l’habitatge, provinents d’administracions d’arreu de l’Estat i de procedència internacional, així com professionals d’àmbits privats d’arreu del món vinculats a moviments socials i acadèmics aportaran les seves idees i propostes per encarar els reptes de futur i donar respostes a la situació actual.

Entre els objectius del FHAR també hi ha la voluntat de debatre i donar a conèixer polítiques innovadores en matèria d’habitatge des de la perspectiva de Barcelona així com d’altres ciutats a nivell internacional.

Debats amb experts nacionals i internacionals 

Les ponències s’organitzaran a partir de cinc grans àmbits: planificar les polítiques d’habitatge, crear i repensar el parc d’habitatge assequible, respondre a l’emergència, coproduir amb altres agents i regular el mercat.

Una conversa sobre els reptes globals i solucions locals al dret de l’habitatge entre Raquel Rolnik, arquitecta i exrelatora de les Nacions Unides per l’habitatge, i Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, servirà per obrir el fòrum el dimarts 19 de març.

Durant els dos dies següents se succeiran les taules rodones, ponències i els debats, així com la presentació de projectes d’habitatge públic que s’estan posant en marxa, i dels finalistes del BCN-NYC Challenge.

 

Programa provisional del FHAR

Dimarts 19

18.00 – 20.00 Reptes globals i solucions locals al dret de l’habitatge

Amb Raquel Rolnik, professora de la facultat d’arquitectura i urbanisme de la Universitat de São Paulo, i Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. Modera: Cristina Fallarás, periodista i escriptora

 

Dimecres 20

9.15 – 11.00 Mesurar per planificar. La generació d’indicadors i presentació de l’estat de la qüestió

Amb Carme Trilla, presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Mario Yoldi, director de Planificació i Processos Operatius d’Habitatge del govern basc. Modera: Beatriz Toribio, directora d’Estudis de Fotocasa

11.30 – 13.30 El rol de les administracions  davant la crisi d’accés a l’habitatge a les ciutats

AmbJavier Martin Ramiro, director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri
de Foment
, Agustí Serra, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya i Javier Burón, gerent d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. Modera:  Irene Peiró, periodista

15.00 – 16.00 Presentació dels finalistes del BCN-NYC Challenge

Amb Anna Majo, directora d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i Eduard Cabré, coordinador de Relacions Internacionals de la gerència de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

16.00 – 18.00 Habitatge intergeneracional. Aproximacions a les diferents necessitats vitals

Amb Gaspar Mayor, gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge d’Alacant; Zaida Muxí, arquitecta i autora del llibre ‘Mujeres, Casas y Ciudades’; i Ana Fernández, arquitecta a Cohousing Lab. Modera: Laia Grau, arquitecta i urbanista

18.30 – 20.00 Work in progress. Presentació de sis projectes d’obra nova i rehabilitació d’habitatge públic de Barcelona a càrrec dels seus arquitectes

Modera: Joan Carles Melero, director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB

 

Dijous 21

9.15 – 11.00 Respostes a l’emergència: prevenir, aturar, allotjar

Amb Judith Cobacho, SIPHO i Associació Vincle, Lucía Delgado, portaveu de la PAH Barcelona i Fernando Díaz, representant de Càritas. Modera: Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona

11.30 – 12.30 Fórmules de coproducció amb el  sector privat: agents de capital mixt

Amb Ricard Fernández, gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona; i Gerald Koessl, representant de l’Austrian Federation of Limited Profit Housing Associations. Modera: Anna Gener, presidenta d’Aguirre Newman

12.30-13.30 Coproducció comunitària: cooperatives en cessió d’ús i Community Land Trusts

Amb Joaquin de Santos, responsable del projecte europeu Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) al Community Land Trust Bruxelles (CLTB), Maria Antònia Garcías Roig, gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), i Vanesa Valiño, cap de gabinet de la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. Modera: Mara Ferreri, investigadora postdoc a l’IGOP (UAB).

15.00 – 16.00 Lluita contra la gentrificació

Amb David Bravo, arquitecte i assessor de l’Ajuntament de Barcelona i Rui Neves Bochmann Franco, regidor d’Habitatge i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Lisboa. Modera:  Núria Benach, professora titular de Geografia de la UB i membre d’Espais Crítics

16.00 – 17.30 La col·laboració i el control per garantir el bon ús de l’habitatge

El Cens d’habitatges buits, a càrrec de Fuentsanta Alcalá, directora de Disciplina d’habitatge de l’IMHAB

El cas de Santa Coloma de Gramenet, a càrrec de Joan Manel González, arquitecte municipal a Santa Coloma de Gramenet

Els ajuts a la rehabilitació i l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, a càrrec de Núria Pedrals, arquitecta

Modera: Josep Casas, arquitecte i codirector del Postgrau en Polítiques d’Habitatge (COAC)

18.30-20.00 La generació de lloguer assequible

Amb Bojan Schnabl, coordinador de la EUUA Housing Partnership, Reiner Wild, director executiu del Mieterverein Berlin, Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogaters de Barcelona i Elga Molina, investigadora de la Càtedra d’Habitatge de la URV. Modera: Cristina Fallarás, periodista i escriptora

 

Comparteix aquest contingut