Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou model per crear més lloguer assequible amb el sector privat

29/11/2019 - 12:02

Habitatge. Es tracta de 47 pisos que es construiran en un solar municipal al barri del Poblenou. La construcció anirà a càrrec de Mediaurban, del grup Mediapro, i la gestió l’assumirà la Fundació Hàbitat3.

Per primera vegada una empresa amb ànim de lucre assumirà la construcció de pisos de lloguer per sota del preu de mercat. En total, seran 47 pisos al carrer de Badajoz, en un solar conegut com ‘Illa Sibèria’, al barri del Poblenou. El terreny s’ha licitat en règim de dret a superfície, i per això el sòl mai no deixarà de ser públic. El projecte és una promoció delegada en què Mediaurban, del Grup Mediapro, s’encarregarà de la construcció, i la Fundació Hàbitat3, de la gestió.

 

L’Ajuntament ha seleccionat, a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), el projecte de Mediaurban —l’agència de continguts urbans del Grup Mediapro— i la Fundació Hàbitat3 per construir, en règim de dret de superfície, habitatges socials de lloguer assequible en un solar municipal del barri del Poblenou.

En total es tracta de 47 pisos de lloguer protegit d’entre 50 i 80 metres quadrats, al carrer de Badajoz, 11-15, en un solar de 4.340 metres quadrats conegut com Illa Sibèria, una antiga fàbrica del gel construïda a principis del segle XX al barri del Poblenou. Els preus del lloguer se situaran entre els 5,50 i els 7 euros per metre quadrat, per sota dels 13 o 14 euros de mitjana d’aquesta zona. El projecte es finançarà amb fons privats.

Hi haurà pisos de dues, tres o quatre habitacions amb doble orientació —una façana al carrer i l’altra a l’interior d’illa— amb un gran menjador i una cuina oberta. Tindran dues terrasses amb portes vidrades.

A més dels pisos, s’habilitaran espais d’ús col·lectiu al terrat i a les plantes baixes per fer-hi una bugaderia industrial, una biblioteca i una zona enjardinada, entre altres. També hi haurà un espai de memòria per retre homenatge al vell barri de la Plata i a la revolució domèstica que va impulsar La Sibèria mitjançant el procés d’industrialització del gel artificial.

El conjunt d’habitatges el formaran cinc nuclis d’escala i els gestionarà un conserge. Les persones llogateres i el conserge es podran comunicar a través d’Habitant, una aplicació de Mediaurban que permet, entre altres funcions, gestionar i reservar els espais compartits, comunicar incidències, i a més, a través d’un equip tecnològic de què disposaran els pisos, es podrà monitorar el consum energètic.

Promoció delegada

Amb aquesta adjudicació l’Ajuntament implanta per primera vegada un nou model anomenat promoció delegada a través del qual adjudica a tercers la promoció de projectes de lloguer de preu assequible sense perdre mai la propietat del sòl.

En aquesta ocasió, Mediaurban és l’empresa encarregada de dur a terme el projecte arquitectònic, que consisteix en el disseny i la construcció dels habitatges; mentre que els habitatges els gestionaran i administraran els experts de la Fundació Hàbitat3, gestora d’habitatge de lloguer social impulsada per la Taula del Tercer Sector Social.

El model de promoció delegada s’inclou en el marc del Pla pel dret de l’habitatge de Barcelona 2016-2025, que preveu que el 25% de l’ampliació del parc assequible de la ciutat es faci a través d’aliances amb el sector privat i cooperatiu.

Comparteix aquest contingut