Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Mesures per fer front a les onades de calor i les altes temperatures durant l’estiu

15/07/2020 - 14:28

Emergència climàtica. S’adaptaran equipaments municipals com a refugis climàtics i es reforçarà l’atenció als col·lectius de risc.

La calor excessiva i sostinguda té conseqüències en la salut, sobretot en els col·lectius de risc i en persones amb patologies cròniques o amb diversitat funcional. Per reduir l’impacte de les altes temperatures i de les onades de calor, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa actuacions específiques per protegir aquests col·lectius, adapta prop de quaranta equipaments com a refugis climàtics i habilita zones d’estada de confort tèrmic als parcs i jardins, espais d’ombra i piscines i jocs d’aigua.

En els darrers cinc anys s’han produït quatre onades de calor, un fenomen que a causa de l’escalfament del planeta i el canvi climàtic té lloc cada vegada amb més freqüència a la ciutat. Per reduir els efectes de la calor excessiva, cada any l’Ajuntament de Barcelona impulsa mesures per fer front a la calor, que aquest any es reforcen per la situació d’emergència sanitària generada per la covid-19.

Pla d’emergència per onada de calor

Des del 2007, en cas d’onada de calor, quan se superen els 33,6 graus centígrads de temperatura durant tres dies seguits, s’activa el Pla d’emergència per onada de calor. Aquest pla està en funcionament de manera preventiva de l’1 de juny al 15 de setembre. A més de les mesures que es posen en marxa en equipaments i a l’espai públic, s’activa un dispositiu específic per fer el seguiment de les persones vulnerables, com les persones grans o les persones amb patologies cròniques, dirigit per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Quan hi ha una alerta per onada de calor, es reparteixen àpats a domicili, es distribueixen aparells climatitzadors i es traslladen persones vulnerables a equipaments climatitzats. El Servei de Teleassistència i el Servei d’Ajuda a Domicili també activen mesures específiques per atendre les persones usuàries dels serveis, i la Creu Roja col·labora amb la campanya informativa i distribueix gorres i cantimplores d’alumini.

Espais de confort tèrmic

Juntament amb les àrees d’estada i d’ombra dels parcs i jardins de la ciutat, per garantir el confort tèrmic, una quarantena d’equipaments municipals es converteixen en refugis climàtics per ajudar la ciutadania a fer front a les altes temperatures. Aquest estiu s’habiliten, amb totes les mesures de seguretat, higiene i desinfecció:

  • Vint-i-dos biblioteques
  • Deu parcs i jardins
  • Dos equipaments d’educació ambiental
  • Deu museus
  • Vuit centres esportius

Enguany reobre la piscina del parc de la Creueta del Coll, que s’ha remodelat per reparar problemes de filtració d’aigua, i s’han començat les obres a la zona dels jocs infantils d’aigua del barri de Canyelles, que estarà en funcionament a partir del 31 de juliol.

Comparteix aquest contingut