Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’habitatge i l’economia solidària, eixos de la visita municipal a Mont-real i Nova York

10/05/2018 - 19:22

Economia. L’expedició ha servit per reforçar els acords amb aquestes dues ciutats.

El viatge de la delegació barcelonina a Mont-real i Nova York ha reforçat l'aliança amb aquestes dues grans ciutats en l’àmbit de l’economia social, l’impuls de les noves tecnologies aplicades a la gestió de les ciutats, la crisi de refugiats i la cerca de solucions a problemes conjunts, com l’accés a l’habitatge.

Aliança per fer créixer l’economia solidària

La visita a Mont-real va servir per inaugurar la nova seu del Centre Internacional de Transferència d’Innovacions i Coneixements en Economia Social i Solidària (C.I.T.I.E.S.), una nova xarxa internacional d’innovació i coneixement en economia social i solidària, impulsada conjuntament amb els governs locals de la ciutat quebequesa, Seül, i Bilbao-Mondragon.

La capital del Quebec ha estat font d’inspiració d’algunes iniciatives de cooperatives, com la que es provarà al districte de Sarrià – Sant Gervasi durant el segon semestre del 2018, basada en les  cooperatives de joves, que des de fa 30 anys impulsen conjuntament el món cooperatiu i l’Administració pública.

La visita a l’alcaldessa de Mont-real, Valérie Plante, va servir també per convidar aquesta ciutat a participar en la trobada Sharing Cities, que tindrà lloc al novembre en el marc de l’Smart City Expo 2018. La trobada servirà per posar en comú experiències que ajudin a impulsar l’ús de les noves economies col·laboratives en àmbits com la mobilitat o l’habitatge.

Barcelona i Nova York, unides per combatre els problemes d’habitatge

També s’ha convidat a participar en aquesta trobada la vicealcaldessa de Nova York, Alicia Glen, en una visita que ha servit per reforçar els acords en matèria d’habitatge plantejats amb la ciutat nord-americana ara fa un any.

Totes dues ciutats s’han fixat mútuament en models impulsats per l’altra per valorar-ne la implantació en el propi territori: Nova York s’ha interessat pel projecte Aprop, de dotació d’habitatge modular a la ciutat, i Barcelona ha valorat el sistema de regulació de lloguers privats vigent a Nova York, que n’estableix un control públic sobre el preu per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones amb rendes mitjanes i baixes.

També es valora la possibilitat d’una recerca conjunta entre l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i el Center for Urban Science and Progress de la New York University (NYU), i s’ha donat a conèixer la proposta barcelonina de portar a les Nacions Unides una declaració conjunta entre les grans ciutats del món pel dret a l’habitatge.

La visita ha servit també per acabar de fixar les diferents línies de col·laboració a fi d’afavorir el contacte i l’intercanvi entre empreses emergents de les dues ciutats, que es duu a terme mitjançant Barcelona Activa i que ja ha permès a emprenedors amb seu a Barcelona intercanviar experiències amb unes vint empreses innovadores de la ciutat de Nova York.

No menys rellevant ha estat la trobada amb dos dels científics mèdics catalans més importants del món com són Valentí Fuster i Joan Massagué. Amb ells s’han compartit els objectius i l’estratègia del Pla per la ciència, l’aposta municipal per desenvolupar els sectors científics i de recerca.

Comparteix aquest contingut