Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament obre un expedient sancionador al fons d’inversió Vauras que podria arribar al mig milió d’euros

05/03/2020 - 09:13

Habitatge. Vauras, propietari del Bloc Llavors, s’ha negat a oferir un lloguer social a les sis famílies que l’ocupaven, tot i que hi està obligat pel Decret Llei 17/2019

La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, ha anunciat que l’Ajuntament de Barcelona ha presentat un expedient sancionador al fons d’inversió Vauras per no haver ofert lloguer social a les sis famílies en situació de vulnerabilitat que l’ocupaven fins el passat dimarts dos de març. La multa per cadascuna d’aquestes faltes pot arribar als 90.000 euros i, per tant, la sanció podria pujar fins al mig milió d’euros. Tot i això, Martín ha explicat que amb aquestes sancions l’Ajuntament no té un afany recaptatori. “No volem cobrar aquestes sancions, volem obligar a les grans entitats que han provocat aquesta situació d’emergència habitacional a corresponsabilitzar-se i a buscar solucions que han de passar per l’oferiment de lloguer social. La recerca solucions no pot recaure només en l’Ajuntament, ha de recaure també en aquests grans propietaris que s’han fet d’or amb la crisi habitacional que també han provocat”.

La possibilitat de multar al fons d’inversió Vauras per la seva actuació en el cas del Bloc Llavors prové del Decret Llei 17/2019, aprovat fa poc pel Govern de la Generalitat. Aquest decret obliga als grans propietaris a oferir un lloguer social a aquelles famílies vulnerables a qui se’ls acabi el contracte de lloguer, es trobin afectades per processos de desnonament o faci més de sis mesos que ocupen l’habitatge sense cap mena de contracte. Aquest últim és el cas de les sis famílies vulnerables que, fins al dos de març, ocupaven el Bloc Llavors del carrer Lleida, al barri del Poble Sec. Aquest decret, però, ha estat posat en dubte per jutges que el consideren només una norma administrativa sense efectes judicials, i això ha fet possible la nova ordre de desnonament executada avui. Martín ha denunciat que els jutges estan fent una “interpretació restrictiva i inadequada” d’aquest decret i ha anunciat que des de l’Ajuntament treballaran perquè es compleixi.

S’ha mostrat crítica també amb el Govern de la Generalitat que, “per una banda ha aprovat una llei garantista i per l’altra desplega dispositius policials desproporcionats que faciliten que no s’apliqui”. També ha criticat que el fort dispositiu policial ha dificultat l’actuació dels dispositius municipals a l’hora d’atendre a les famílies quan el que haurien de fer és facilitar-la.