Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Transformació de 530 habitatges “Grand Parc Bordeaux” guanya el Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Mies van der Rohe

07/05/2019 - 15:32

Els despatxos Lacaton & Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin Architecture han sigut guardonats amb el Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019.

Els despatxos Lacaton & Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin Architecture han sigut guardonats amb el Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 amb el projecte “Transformació de 530 habitatges – Grand Parc Bordeau”.

Els premis els han lliurat en roda de premsa Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i presidenta de la Fundació Mies van der Rohe; Viviane Hoffmann, sotsdirectora general de la Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea; la presidenta del jurat, Dorte Mandrup i la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos.

El projecte guanyador del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea  consisteix en la transformació de tres edificis d’habitatges socials de 530 unitats en total. Construït a principis dels anys 60, necessitaven una renovació després que la seva demolició hagués estat descartada. Els arquitectes, juntament amb l’oficina d’habitatge públic de Bordeus, van decidir implementar una millora del confort tèrmic i l’eficiència energètica afegint una galeria –anomenada jardí d’hivern– i un balcó a cada apartament. Això proporciona més espai al veïnat i al mateix temps resol el repte tèrmic d’una manera innovadora.

El jurat ha valorat que el projecte desafia l’estoc d’habitatge europeu existent del període de postguerra, utilitzant els mitjans mínims per aconseguir un efecte màxim. En un moment en què les promocions dels nous blocs d’habitatge social demanen una disminució de la superfície dels pisos, aquí s’incrementa el volum, oferint dignitat i donant més valor a l’individu i al col·lectiu.

Els guanyadors d’Arquitectura Emergent són l’estudi BAST de Toulouse per al treball E26 Refectori Escolar a Montbrun-Bocage. Els arquitectes han presentat el seu projecte que consisteix en una extensió de l’escola existent, tancant físicament però no visualment el pati amb  una façana envidrada que conserva la vista sobre el paisatge circumdant.

El jurat va ser captivat per la implementació extremadament precisa i les decisions de disseny que fan del refectori un projecte notable construït sobre un pressupost relativament petit. El projecte va ser fet amb una humilitat extrema, tenint en compte el context del poble i el paisatge immediat, creant així una obra d’arquitectura molt respectuosa.

Els dos projectes premiats han estat escollits d’una llista de 383 obres de 238 ciutats en 38 països. Cinc finalistes van ser seleccionats i visitats pel jurat, en tots els casos acompanyats pels autors de les obres i els seus clients.

L’acte ha donat el tret de sortida a la Setmana d’Arquitectura de Barcelona, un ampli ventall d’activitats relacionades amb el món de l’arquitectura i la ciutat, organitzades amb la participació de diferents institucions com l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe. Inclou l’exposició “No t’ho perdis!” de les obres locals nominades al premi en la present edició, així com dels finalistes i guanyadors.

Comparteix aquest contingut