Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La sisena edició de Rehabilita posa l’accent en els beneficis de la rehabilitació per a les ciutats

07/10/2019 - 09:16

Habitatge. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació prendrà part en la fira, que promou la rehabilitació i el manteniment dels edificis com a eina per la millora de l’entorn urbà.

El proper dilluns 7 d’octubre s’inicia la sisena edició de la Fira Rehabilita; unes jornades d’activitats que organitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Barcelona (CAATEEB), en les quals es fomentarà la rehabilitació i el manteniment d’edificis com a eina per a la millora dels entorns urbans i de la qualitat de vida dels ciutadans.

L’edició de 2019 de Rehabilita comptarà amb la presència de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín, que participarà el proper dimecres 9 d’octubre a les 17:45h a la taula  “Regeneració urbana. Estratègies i models”, en què presentarà “L’estratègia de rehabilitació de Barcelona”, que tindrà lloc a l’antiga presó Model.

Les activitats de Rehabilita, que finalitzarà el divendres 11 d’octubre, van dirigides especialment a professionals i empreses del sector, així com a les diferents administracions, ja que l’edició d’enguany no inclou La Fira de la Rehabilitació, pel seu caràcter bianual, dirigida al gran públic i que es sol situar a l’Arc de Triomf barceloní.

Jornades tècniques

Rehabilita tindrà una sèrie de jornades tècniques que començaran amb la sessió inaugural, a les 18h, al  Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, amb la presentació de la plataforma Aquí tu reforma, que ofereix l’oportunitat de crear una xarxa de contactes entre els professionals del sector.

El 8 d’octubre, a les 12h, es realitzarà a una visita a l’obra finalitzada de naturalització de la façana posterior del Museu Picasso, analitzant l’evolució dels treballs realitzats, amb la presència del director facultatiu del projecte i del director executiu de l’obra.

El dimecres 9 d’octubre tindrà lloc un dels esdeveniments centrals de Rehabilita 2019, s’estudiaran casos i projectes destacables de rehabilitació, i els assistents posaran en comú experiències professionals, per aconseguir fer front a unes circumstàncies molt especials en les que la rehabilitació prendrà un rol molt important en la gestió d’edificis de les grans ciutats, en particular, en matèria d’habitatge. Aquesta jornada, que començarà a les 9h, es durà a terme a un dels edificis amb més potencial per a la rehabilitació de Barcelona, l’antiga presó Model i inclourà diverses activitats i xerrades, en què participarà la regidora d’Habitatge i Rehabilitació

A les 9h de la penúltima jornada de Rehabilita es realitzarà una visita a la seu d’Herms, on s’estudiaran diversos processos de reparació d’estructures forjades i electrosoldades, i el seu ús en la construcció de noves.

Rehabilita inclou, en la seva jornada de clausura, un taller pràctic, que començarà a les 9h al  CAATEEB, en què s’estudiaran diverses patologies que poden patir els edificis i una varietat de formes de reparació emprant materials de rehabilitació.

L’últim esdeveniment de Rehabilita tindrà lloc a les 12h i consistirà en una visita a les instal·lacions del Grup Bosch al carrer Sancho de Ávila de Barcelona, per descobrir les últimes novetats en matèries d’interès per a la rehabilitació com la termotècnia, sistemes de seguretat i eines.

Jornades ciutadanes

Paral·lelament a les activitats més tècniques, l’edició d’enguany de Rehabilita tindrà dues sessions de jornades pel gran públic, que consistiran en dues xerrades sobre els efectes de la rehabilitació en la salut dels edificis i també de les persones que hi viuen. Aquestes sessions es duran a terme el dilluns 7 d’octubre a les 18h i el dijous 10 a les 19h al Centre Cívic Cotxeres de Sants.

Comparteix aquest contingut