Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Setmana d’Arquitectura apropa l’entorn urbà a la ciutadania

02/05/2019 - 14:29

Urbanisme i infraestructures. La tercera edició se centra en els diferents moviments arquitectònics del començament del segle XX.

Per tercer any consecutiu Barcelona celebra la Setmana d’Arquitectura, un esdeveniment compartit al voltant de l’arquitectura i el patrimoni arquitectònic de la capital catalana amb un ampli ventall d’activitats per a tots els veïns i veïnes.

La tercera edició de la Setmana d’Arquitectura tindrà lloc del 9 al 19 de maig. Onze dies per apropar l’arquitectura a la ciutadania i reflexionar sobre com els edificis i les estructures incideixen en el dia a dia dels veïns i veïnes.

Durant la celebració de l’esdeveniment hi haurà conferències, rutes arquitectòniques, concursos i espais de difusió als deu districtes de la ciutat. Es vol emfatitzar el valor del patrimoni quotidià que representa l’arquitectura urbana de Barcelona d’una manera amena, didàctica i atractiva.

“Espais ocults”: la descoberta del patrimoni desconegut

En el marc de la Setmana d’Arquitectura s’obriran al públic una sèrie d’edificis i elements patrimonials històrics desconeguts on normalment no es pot accedir. Aquesta iniciativa, que s’anomena “Espais ocults”, permetrà a les persones visitants descobrir espais com la cascada del parc de la Ciutadella i el dipòsit de les aigües, la cisterna de la sala hipòstila del Park Güell, la Font Màgica de Montjuïc, la font i les torres venecianes de la plaça d’Espanya, les galeries tècniques de Fira de Barcelona, la sala intermèdia de l’Arc de Triomf, la Torre del Rellotge del Port Vell i l’antiga fàbrica Casaramona. Es requereix inscripció prèvia a través del web.

Deu espais convidats pels cent anys de la Bauhaus

Enguany se celebra el centenari de la fundació de l’escola de disseny i arquitectura Bauhaus (1919-1933), i la Setmana d’Arquitectura vol posar èmfasi en el seu llegat i la influència de les diferents avantguardes artístiques i de disseny que, des del començament del segle XX, van impregnar l’arquitectura, també a Barcelona.

En aquest context s’han seleccionat deu espais dels deu districtes de la ciutat que il·lustren la influència, en diferents graus, d’un llenguatge racional que abandona l’ornamentació i busca la senzillesa geomètrica i l’estandardització d’elements constructius.

En aquests espais hi haurà visites guiades, conferències i xerrades per fer palesa la importància d’aquesta escola en l’arquitectura barcelonina.

Arquitectura a les aules i activitats familiars

Més de cinquanta centres educatius tindran l’oportunitat de descobrir l’arquitectura a través de tallers i xerrades conduïts per professionals en horari lectiu. Els alumnes podran observar, pensar i seguir el fil de l’arquitectura del nostre entorn més immediat. Així, l’arquitectura arribarà a quatre mil joves amb el guiatge de més de vuitanta arquitectes.

Festa d’Arquitectura i gran plantada d’arbres

La Setmana d’Arquitectura 2019 arribarà al punt àlgid amb la Festa d’Arquitectura. L’acte principal serà la gran plantada d’arbres, que es durà a terme al parc de Collserola, als voltants de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les tasques de cavar, plantar i regar aniran a càrrec dels infants i joves que han participat en l’activitat “Arquitectura a les aules”, juntament amb les seves famílies, docents i els i les arquitectes que han guiat els tallers a les escoles. D’aquesta manera, cada escola apadrinarà un arbre.

Conferències, visites guiades, mitgeres i premis

Al llarg dels onze dies que durarà la Setmana d’Arquitectura també tindran lloc diverses conferències, visites guiades, passejades i més activitats, entre les quals destaca, un any més, el concurs sobre la intervenció en parets mitgeres, que enguany buscarà la millor proposta per intervenir en la mitgera del carrer de la Mineria, 70-72.

El programa també inclou la cerimònia d’entrega del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019, que tindrà lloc el 7 de maig al Pavelló Mies van der Rohe, amb la presència dels autors i clients dels projectes guanyadors i finalistes, experts i autoritats de la Comissió Europea i de la ciutat de Barcelona.

Un projecte compartit

La Setmana d’Arquitectura és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració amb Barcelona Building Construmat i ArquinFAD i amb la participació de més de cinquanta institucions.

Comparteix aquest contingut