Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La recerca d'un habitatge de lloguer

03/03/2021 - 09:37

Habitatge. Estàs cercant pis de lloguer al mercat privat? Doncs no et perdis aquets consells per trobar ràpidament el teu habitatge!

Aquest mes et donem una sèrie de consells per tal que orientis la teva cerca d’habitatge de lloguer.

Primer de tot, hauràs d’analitzar si comptes amb l’estabilitat (contractació laboral estable) i viabilitat per pagar el lloguer (que els ingressos de la Unitat de Convivència representin entre 2’5  i 3 vegades el preu del lloguer).

A partir d’aquí, has de començar a preguntar-te:

Llogo sol/a o comparteixo?

Malauradament, això no ho decidiràs tu, sinó les teves condicions laborals.

Has d’analitzar els criteris d’estabilitat laboral i la teva capacitat per pagar el lloguer. Tens contracte fixe? El teu sou representa, almenys, 2’5 vegades la renda de l’habitatge?

Si les teves respostes són negatives, no et preocupis!

Tenint en compte les condicions laborals de col·lectiu de joves i que la mitjana de lloguer a Barcelona sobrepassa els 900 €, aquestes són les respostes majoritàries.

Això fa que, finalment, l’opció de la compartició d’habitatge sigui la majoritària i hagis de cercar algú que formi unitat de connivència i sumi ingressos amb tu.

Com ajusto el meu pressupost?

Un cop tens clar amb qui formaràs unitat de convivència i de quants ingressos disposeu, haureu d’ajustar la renda del  futur habitatge.

La renda serà  el primer criteri de cerca. Com s’ha indicat anteriorment, la renda de l’habitatge ha de ser entre 2’5 i 3 vegades els ingressos de la unitat de convivència.

També és important, en aquesta fase, calcular les possibles despeses que haureu de pagar per formalitzar el contracte de lloguer.

Aquesta serà una despesa important que heu de preveure: com a màxim, heu de calcular el pagament de 4 mensualitats de renda més impostos (una mensualitat d fiança, 2 mensualitats de garanties addicionals i una mensualitat de despeses de contracte. A aquesta mensualitat en concepte de despesa de contracte hem d’afegir un 21% d’IVA).

A quina zona cerco?

La ubicació de l’habitatge és un altre criteri molt important. Malauradament, també estarà condicionada pels ingressos, però també heu de tenir en compte altres criteris com que sigui proper al lloc de feina o estudis o tinguis un mitjà de transport a la vora.

A continuació, compartim un llistat de districtes de la ciutat i preus mitjans que, de ben segur, us ajudarà a filtrar la teva recerca.

A data setembre de 2020, segons el Departament d’Habitatge, el preu mitjà del lloguer per districte van ser:

  • Nou Barris: 735,47 €
  • Sant Andreu: 811,07 €
  • Sant Martí: 934,91 €
  • Horta-Guinardó: 811,38 €
  • Gràcia: 948,38 €
  • Eixample: 1.093,35 €
  • Ciutat Vella: 907,80 €
  • Sants-Montjüic: 855,86 €
  • Les Corts: 1.143.20 €
  • Sarrià-Sant Gervàsi: 1.322,40 €

Si voleu filar més prim i analitzar preus per barris, podeu donar una ullada al següent enllaç: Lloguers Barcelona per districtes i barris.

Quin pis necessito?

Ara que teniu pressupost i sabeu on cercar, convé que penseu quin tipus d’habitatge voleu, i quines són les vostres necessitats: podeu prescindir d’alguna cosa? Hi ha coses a les quals no podeu renunciar?

Tot i que el preu de l’habitatge ens condicionarà, hem de tenir clares les nostres prioritats per escollir la millor opció possible! Bona cerca!

Necessito assessorar-me?

Si tens dubtes sobre com començar a cercar lloguer o altres preguntes relacionades amb l’habitatge,  podeu demana cita amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Comparteix aquest contingut