Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La proposta CAH i ATRI guanya el repte BCN-NYC per fer l’habitatge més assequible

16/05/2019 - 16:19

El premi inclou la posada en marxa d’un projecte pilot a cadascuna de les dues ciutats.

La proposta guanyadora neix d’una col·laboració entre el projecte “Sistema de construcció per a habitatge assequible”, de la Universitat Nacional de Colòmbia, i el projecte “Innovació per a la inclusió social”, de Straddle3 Barcelona.

Es tracta d’un plantejament de densificació de la ciutat que aprofita els buits que encara es poden trobar en el teixit urbà. Això inclou la rehabilitació d’edificis existents i noves construccions, sense afectar-ne el terreny, mitjançant noves tècniques de construcció econòmica que siguin lleugeres, adaptables i ràpides d’instal·lar.

La proposta constructiva també preveu edificar habitatges amb pocs suports a terra, en suspensió en l’aire, i fins i tot renovar sectors deteriorats o infrautilitzats de la ciutat, com per exemple autopistes, ports o estacions de transport.

Projectes pilot a Barcelona i Nova York

El repte és una iniciativa que impulsen el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Nova York, i que s’ha liderat a través de l’i.lab, el laboratori d’innovació urbana social i sostenible.

La proposta guanyadora del concurs internacional ha estat escollida d’entre 54 projectes procedents de 16 països d’arreu del món. D’aquests, es van escollir primer tres finalistes, que es van donar a conèixer durant la celebració del Fòrum d’Habitatge de Barcelona al mes de març, i finalment Barcelona i Nova York han atorgat el premi a la proposta CAH i ATRI.

La proposta rep una dotació econòmica de 40.000 dòlars per posar en pràctica dos projectes pilot, un a Barcelona i l’altre a Nova York. A més, l’equip guanyador té l’oportunitat de reunir-se amb agents municipals rellevants d’habitatge i tecnologia, tant de Barcelona com de Nova York, i, per tant, guanyarà visibilitat i reconeixement internacional.

Solucions tecnològiques per fer més assequible l’habitatge

L’objectiu compartit que persegueixen les ciutats de Nova York i Barcelona amb el plantejament d’aquest repte és trobar solucions, eines i tecnologies innovadores que disminueixin els terminis i els costos de construcció i rehabilitació d’habitatges en zones urbanes denses, amb la finalitat de fer l’habitatge més assequible per a tothom.

La manca d’habitatge adequat i assequible té un impacte negatiu en la sostenibilitat, la inclusió social, la igualtat, la salut i el benestar de les persones. Tant Barcelona com Nova York estan compromeses a afrontar aquest repte, tal com recull la Declaració dels governs locals pel dret a l’habitatge i el dret a la ciutat, que ambdues ciutats van liderar.

La iniciativa BCN-NYC Affordable Housing Challenge s’emmarca també en el projecte europeu IUC, amb el qual els equips d’habitatge de Barcelona i Nova York ja fa mesos que intercanvien experiències.

Comparteix aquest contingut