Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La flexibilitat i la igualtat de gènere en l’habitatge centra el nou número del ‘Qüestions d’habitatge’

26/02/2019 - 20:55

Habitatge. La publicació es presentarà el 4 de març a les 18h a l’Espai Francesca Bonnemaison en un acte que comptarà amb els seus autors

La flexibilitat i la igualtat de gènere en l’habitatge es el tema central del nou número de Qüestions d’Habitatge, una publicació periòdica editada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, i que gira al voltant de matèries relacionades amb l’habitatge.

El nou Qüestions d’Habitatge, el número 22, es presentarà el proper dilluns, 4 de març, en un acte que tindrà lloc a les 18h a l’Espai Francesca Bonnemaison. 

A l’acte hi participarà Josep Maria Montaner, Regidor d’Habitatge i Rehabilitació; Laura Pérez, Regidora de Feminisme i LGTBI; Blanca Valdivia, sociòloga urbana i membre del Col·lectiu Punt 6; Ethel Baraona, arquitecta i editora, co-fundadora de dpr-barcelona; i Ivet Gasol, arquitecta co-fundadora de Cierto Estudio, autores d’un article al llibre. Moderarà el debat Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe. També comptarà amb la presència dels autors de la publicació.

La publicació comença amb un article de presentació del regidor d’Habitatge i Rehabilitació, Josep Maria Montaner, en el qual fa una introducció al concepte de flexibilitat arquitectònica i la seva relació amb la lluita per la igualtat de gènere.

A continuació, hi ha un article de la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, sobre justícia de gènere i dret a l’habitatge.

Tot seguit es poden llegir quatre articles que desenvolupen en profunditat diferents aspectes relacionats amb el tema central d’aquest número.

Els autors dels dos primers articles, la investigadora Ana Paricio i el doctor en arquitectura David H. Falagán, aprofundeixen en els seus textos en les implicacions conceptuals, funcionals, formals i mètriques que comporten aquest dos conceptes. En concret, Paricio reflexiona sobre el terme hàbitat inclusiu, mentre que l’article de Falagán gira al voltant del concepte de flexibilitat i igualtat de gènere en l’habitatge.

A més, l’expert en polítiques habitatge Max Gigling, doctor en Psicologia Social, escriu en el seu article sobre la perspectiva de gènere en relació a l’accés a l’habitatge a Espanya.

El nou Qüestions d’Habitatge es tanca amb la presentació del projecte “La Comunitat Habitacional”, desdibuixant els límits entre l’espai públic, el lloc col·lectiu  i l’activitat domèstica”. Aquest projecte de l’equip d’arquitectes Cierto Estudio va resultar guanyador del primer premi del concurs de projectes Illa Glòries.

Aquesta nova publicació es podrà consultar des del mateix web d’habitatge a partir de dilluns vinent, un cop s’hagi presentat oficialment en l’acte que tindrà lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison.

Comparteix aquest contingut