Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jornada de portes obertes a la promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans al carrer Alí Bei

22/02/2021 - 09:18

Habitatge. Els habitatges es podran visitar el divendres 5 i el dissabte 6 de març

Els propers divendres 5 i dissabte 6 de març es podran visitar, amb inscripció prèvia i en grups reduïts, els nous habitatges públics amb serveis per a persones grans situats al carrer Alí Bei 100-102, construïts per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB). Es faran visites guiades en franges de mitja hora i en grups d’un màxim de sis persones. Per poder visitar els habitatges és imprescindible inscriure’s a través del següent enllaç o trucant per telèfon al 670 05 43 34. L’horari d’atenció d’aquest telèfon és de 9:00 a 13:00 i de 15:30 a 19:00 i serveix només per inscriure’s a la jornada de portes obertes.

La jornada de portes obertes serveix per celebrar un moment important pel barri i per les persones adjudicatàries dels habitatges, com és la finalització de les obres i l’entrega de les claus als nous veïns i veïnes. Les visites es faran complint amb les mesures sanitàries del moment actual.

La promoció del carrer Alí Bei dona resposta a les necessitats de dos col·lectius diferenciats. Per una banda compta amb 49 habitatges de lloguer per a persones majors de 65 anys, situats de la segona a la sisena planta. Per altra banda compta amb 10 allotjaments provisionals per acollir persones derivades dels Serveis Socials, situats a la primera planta.

L’edifici compta amb diversos espais comunitaris i de serveis: una sala de trobada a la planta baixa amb accés al jardí, despatxos d’administració, una sala d’activitats, una bugaderia i una terrassa descoberta amb horts urbans alçats.

En el disseny dels habitatges s’han tingut en compte les necessitats dels seus destinataris: persones de 65 anys o més que no tenen habitatge en propietat i són autònomes en les activitats del dia a dia. Per això són adaptats, segurs, confortables i integrats a la comunitat. Els habitatges tenen una superfície útil d’entre 34 i 42 m2, compten amb un dormitori i està previst que hi visquin un màxim de dues persones. Dos dels habitatges són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Compten, a més a més, amb tot el suport necessari: serveis de consergeria, teleassistència, suport a la neteja i suport personal.

Com en totes les promocions de l’IMHAB, s’ha tingut en compte la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Els habitatges han obtingut la qualificació energètica A, la més eficient de totes. L’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una tecnologia innovadora que proporciona una font d’energia renovable, neta i que no requereix un manteniment gaire exigent.

Augmentant el parc d’habitatge públic

L’IMHAB ha licitat 133 milions d’euros que corresponen a més de mil pisos de 13 promocions aquest 2020. Això el converteix en la institució que més ha invertit en licitació d’obra pública a Catalunya i demostra el seu compromís amb l’increment del parc d’habitatge públic de Barcelona.

L’any 2015 Barcelona tenia un 1% d’habitatge públic, una xifra insuficient i inferior a la mitjana europea.  L’any 2015 el parc públic d’habitatge de Barcelona comptava amb 6.000 pisos i s’ha ampliat fins a arribar als 10.000. A més a més, actualment hi ha uns 3.614 habitatges en marxa. Aquests habitatges corresponen a 73 promocions de les quals 18 estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projectes i 6 en reserva de sòl.