Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Front comú contra el fons d’inversió Azora i les pujades abusives dels lloguers

03/03/2020 - 11:48

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona va ser present a l’acte de suport organitzat pels veïns i Sindicat de Llogateres al Parlament

Front comú de representants municipals, grups parlamentaris i famílies afectades pel fons d’inversió Azora que vol aplicar-los pujades abusives del lloguer que arriben fins al 100%. Les 250 famílies organitzades a través del Sindicat de Llogateres han rebut el suport de tots els grups parlamentaris, excepte PP i Ciutadans, i de les autoritats municipals de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa i Granollers, els cinc municipis on es troben aquests onze blocs propietat d’Azora. Per part de l’Ajuntament de Barcelona hi ha assistit la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín.

Azora, propietari d’uns 13.500 pisos, és el tercer fons d’inversió més important de l’Estat. Els veïns i veïnes han denunciat davant del Parlament, a més a més de les pujades desproporcionades de preu, clàusules fraudulentes com ara pujades encobertes dins de contracte i amagades sota suposades bonificacions i l’obligació per part del llogater a contractar assegurança per impagament o fer-se càrrec de reparacions que són responsabilitat del propietari. També han denunciat coaccions per haver penjat pancartes als balcons denunciant la situació i demanen a Azora una negociació col·lectiva. El Sindicat de Llogateres ha demanat també una regulació dels preus del lloguer, ja que denuncia que casos com els d’Azora són només “la punta de llança” d’un problema, la bombolla dels lloguers, que afecta a gran part de la població.

Declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona

Divendres 28 de febrer, durant el ple de l’Ajuntament de Barcelona, també es va llegir una declaració institucional on es condemnaven les pràctiques abusives d’Azora. Colau ha qualificat aquestes pràctiques “d’immorals” i ha remarcat que és un problema “social i econòmic” i que, per aquest motiu, l’Ajuntament “utilitzarà totes les seves eines per defensar el dret a l’habitatge i per combatre l’especulació que tant de dolor està causant i és una de les principals amenaces a la ciutat de Barcelona per a una grandíssima part de la població”. Més enllà d’exigir a Azora que deixi de vulnerar els drets d’aquestes comunitats de veïns i s’assegui a negociar de manera col·lectiva, el Consell Municipal s’ha posicionat a favor de la necessitat urgent d’una nova legislació de lloguers estatal que inclogui la regulació de preus, la prohibició de l’expulsió de veïns sense causa justificada i el dret a la negociació dels llogaters a través dels seus representants.

Amb l’Ajuntament de Barcelona ja són cinc els consistoris catalans que han expressat el seu suport als veïns i veïnes afectats pel fons d’inversió Azora i a la necessitat de regular els lloguers. Ho han fent els Ajuntaments de l’Hospitalet del Llobregat, Badalona, Terrassa i Granollers, els cinc municipis on es troben els 11 blocs d’Azora organitzats a través del Sindicat de Llogateres.