Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

"Estic molt contenta sobretot per la meva mare perquè al nou pis tindrà molta mobilitat"

11/12/2020 - 19:11

Habitatge. Adjudicataris i veïnat visiten la nova promoció d’habitatges públics del carrer Comte Borrell

Veïns i adjudicataris han pogut conèixer de primera mà la nova promoció d’habitatges amb protecció oficial situada al carrer Comte Borrell 159, construïda per l’Institut de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) en una jornada de portes obertes. Durant aquest divendres 11 i dissabte 12 de desembre els adjudicataris han pogut veure els pisos on viuran a partir d’ara, i veïns i veïnes del barri i de la ciutat han pogut visitar les promocions d’habitatge protegit que duu a terme l’Ajuntament de Barcelona. També han visitat la promoció la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín; el regidor de l’Eixample, Jordi Martí; el regidor de l’àrea d’Infància, Joventut i Persones Grans, Joan Ramon Riera, i el gerent de l’IMHAB, Gerard Capó.

La promoció de Comte Borrell 159 consta de 35 habitatges distribuïts en sis plantes. 30 s’han adjudicat en règim de lloguer social i els altres cinc s’han reservat per contingents especials i emergències. Els llogaters pagaran 7 euros/m2 però, si la unitat familiar ho necessita, s’aplicarà una subvenció perquè no paguin de lloguer més del 30% dels seus ingressos. Els pisos s’han repartit tenint en compte les necessitats de diversos col·lectius. Set s’han reservat per a veïns arrelats al barri. És el cas de la Sheila Rubio que explica que fa 18 anys que viu al barri i ara es mudarà només a dos carrers del que ha estat casa seva. «Estic molt contenta, sobretot per la meva mare que ja és gran i aquí al barri els pisos són vells, sense ascensor. Aquí tindrà molta mobilitat, ja que el pis és molt ampli», explica la Sheila.

De la resta n’hi ha deu de règim general, nou per a menors de 35 anys, tres per a famílies monoparentals i un adaptat per a persones amb discapacitat. Tots els habitatges tenen dos dormitoris i les dimensions varien entre els 54 i els 69 m2. Eduard Skarulskij serà un dels nous llogaters que viurà en aquesta promoció amb la seva parella i la mare de la seva parella, i explica que està molt content, sobretot perquè la mare, que ja és gran, podrà tenir un habitatge més segur. «Des d’habitatge ja ens van dir que seria un procés llarg però que ho aconseguiríem. I al final ho hem aconseguit just abans de Nadal. Estem molt contents, fins i tot tenim ganes de fer la mudança!», explica l’Eduard.

Durant la visita els guies han explicat les característiques dels habitatges que han tingut molt en compte la sostenibilitat i l’eficiència energètica. L’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una font d’energia renovable que requereix poc manteniment. Tots els pisos han obtingut la màxima qualificació pel que fa a l’eficiència energètica. L’edifici té, a més a més, 22 places d’aparcament i una escola bressol situada a la planta baixa i l’entresol.

Més habitatge públic a l’Eixample

L’edifici es troba a la Nova Esquerra de l’Eixample, en concret a l’illa de cases on hi ha els Jardins d’Emma, un dels jardins d’illa més grans del districte de l’Eixample. De fet, en aquesta mateixa illa de cases l’IMHAB hi està construint una altra promoció amb 47 habitatges amb serveis per la gent gran. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín, ha explicat que l’Eixample és un districte on tradicionalment no s’hi ha fet habitatge públic i, per això, és tan important aquesta promoció. «A final de mandat passarem de 40 habitatges públics a 400, si sumem els que estem construint i els que estem rehabilitant. Això vol dir habitatge públic per a gairebé 1000 persones a l’Eixample on mai n’hi havia hagut», ha dit Martín.

Aquesta és una de les 73 promocions d’habitatge públic que l’Ajuntament té actives ara mateix, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl. Totes aquestes promocions formen part del compromís d’augmentar el parc d’habitatge públic que l’any 2015 era només de l’1%. L’IMHAB ha licitat més de mil pisos en 13 promocions que sumen un pressupost total de 133 milions d’euros convertint-se en la institució que més ha incrementat la licitació d’obra pública de Catalunya l’any 2020. Aquesta és, però, una feina de llarg recorregut. «Hem fet un esforç importantíssim. L’any que ve tindrem 2000 habitatges en obres. És un procés que durarà dècades, però hem fet un punt d’inflexió i no té aturada», ha conclòs Martín.

Comparteix aquest contingut