Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Endavant la iniciativa veïnal perquè l’avinguda de Borbó s’anomeni ‘dels Quinze’

05/10/2018 - 16:41

Urbanisme i infraestructures. El canvi de nom l’impulsen la Taula Unitària Nou Barris per la República i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Llobeta i Vilapicina.

El Plenari del Consell del Districte de Nou Barris ha aprovat elevar a la Ponència del Nomenclàtor la proposta per canviar el nom de l’avinguda de Borbó pel d’‘avinguda dels Quinze’. La mesura neix a proposta d’entitats i de col·lectius veïnals, i s’emmarca en la política de ciutat per recollir al Nomenclàtor la memòria popular, republicana i feminista.

La denominació dels Quinze fa referència al nom popular que rep l’espai on conflueixen els barris del Guinardó i de Vilapicina i la Torre Llobeta. L’origen prové del bitllet de quinze cèntims del tramvia 46, que a començaments del segle XX connectava aquesta zona de la ciutat amb la plaça d’Urquinaona.

La proposta passarà ara a la Comissió del Nomenclàtor que estudia les propostes de nom de les vies de la ciutat. Un cop aprovat el canvi, s’obrirà un període d’al·legacions abans de l’aprovació definitiva.

Un canvi que neix del veïnat

La iniciativa per canviar el nom de l’avinguda sorgeix de les entitats i els col·lectius veïnals agrupats en la Taula Unitària de Nou Barris per la República i de l’Associació de Veïns i Veïnes de Torre Llobeta i Vilapicina.

Des de l’inici del procés d’informació al veïnat engegat per les entitats el mes d’abril, s’han recollit 1.300 signatures en suport del canvi de nom.

Carrers i places més a prop de la història dels barris

El canvi de nom, més enllà de substituir una referència borbònica, pretén reivindicar la història, la tradició i la identitat del districte.

L’actuació s’emmarca en la política de ciutat per recuperar, a través del nom de carrers i places, la memòria republicana, popular i feminista, fins ara poc representada a l’espai públic, i per substituir els noms amb referència monàrquica, especialment els que van ser imposats durant la dictadura franquista.

Aquesta política ja ha permès fer nombrosos canvis a la ciutat per incorporar al Nomenclàtor, entre altres, la plaça de la República, la plaça de Pablo Neruda i la plaça del Cinc d’Oros.

Comparteix aquest contingut