Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

“Els espais comuns ens fan estar actius en la comunitat i no aïllar-nos”

05/03/2021 - 18:57

Habitatge. Adjudicataris i veïnat visiten la nova promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans al carrer Alí Bei

Veïns i adjudicataris han pogut conèixer de primera mà la nova promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans situada al Carrer Alí Bei 100-102, construïda per l’Institut de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) en una jornada de portes obertes. Durant aquest divendres 5 i dissabte 6 de març els adjudicataris han pogut veure els pisos on viuran a partir d’ara, i veïns i veïnes del barri i de la ciutat han pogut visitar les promocions d’habitatge protegit que duu a terme l’Ajuntament de Barcelona. També han visitat la promoció Laura Pérez, Tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Joan Ramon Riera, Regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans, Lucía Martín, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació, i Juan Martínez León, vicepresident associatiu del Consell Assessor de la Gent Gran.

La promoció d’Alí Bei compta amb 49 habitatges per a persones  majors de 65 anys que no tenen un habitatge en propietat i poden viure de manera autònoma en el seu dia a dia. Aquest és un col·lectiu especialment vulnerable i és per això que l’Ajuntament de Barcelona ha destinat esforços en construir habitatge protegit pensat especialment per a ells. Actualment n’hi ha 1.300 i se’n construiran 500 més els propers anys, tal com ha recordat la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín. Martín també ha parlat  de la importància d’aquestes polítiques també com a polítiques feministes. “És interessant remarcar que se’n beneficien moltes dones. Sobretot el perfil de gent que viu en aquests pisos són dones grans, que vivim més anys, en situació de vulnerabilitat. És un orgull i una política feminista especialment important, precisament perquè acaba donant  servei a un col·lectiu especial vulnerabilitat”, ha explicat Martín.

En el disseny dels habitatges s’han tingut en compte les necessitats especials d’aquest col·lectiu. Tots els habitatges són adaptats, segurs, confortables i integrats en la comunitat i compten amb els suports necessaris. Disposen també dels serveis de consergeria teleassistència, suport en la neteja i suport personal. Aquest és un dels aspectes que destaca una de les adjudicatàries, Concepción Colmenares, que explica que està molt contenta perquè ara viu a un quart sense ascensor i això era un problema, per exemple, quan havia de pujar la compra. En el seu nou pis ja no li passarà.

Un altre aspecte que s’ha tingut en compte és la construcció d’espais comunitaris, molt importants per lluitar contra l’aïllament que viuen les persones grans soles.  Alícia B. Rodríguez, una altra de les adjudicatàries, valora molt positivament aquests espais comuns. “Això ens fa estar psicològicament actives en el nostre desig de viure en comunitat i ajuda molt al nostre cervell”, ha explicat. La promoció d’Alí Bei compta amb una sala polivalent, una sala d’activitats, bugaderia, una terrassa coberta amb horts urbans alçats, un bany, els despatxos d’administració i el recinte d’instal·lacions.

Els 49 habitatges tenen una superfície útil d’entre 34 i 42 m2, compten amb un dormitori i està previst que hi visquin un màxim de dues persones. Com en totes les promocions de l’IMHAB, s’ha tingut en compte la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Els habitatges han obtingut la qualificació energètica A, la més eficient de totes. L’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una tecnologia innovadora que proporciona una font d’energia renovable, neta i que no requereix un manteniment gaire exigent.

Compromesos amb l’habitatge públic

Més enllà d’aquests habitatges amb serveis per a persones grans l’Ajuntament de Barcelona està compromès amb l’ampliació del parc d’habitatge públic de la ciutat. L’any 2015 el parc públic d’habitatge era de 6.000 pisos i actualment està a punt d’arribar als 10.000. De fet, l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) és la institució que més ha  incrementat la licitació d’obra pública a Catalunya. L’IMHAB ha licitat 13 promocions que sumen 133 milions d’euros. Actualment l’Ajuntament té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl.