Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El pagament de les quotes del parc públic d’habitatges s’ajorna un mes més, fins a l’agost

07/04/2020 - 14:45

Covid-19. L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona prorratejarà els pagaments en 36 mesos, en lloc dels 18 mesos inicials.

Les mesures en matèria d’habitatge a la ciutat es modifiquen per garantir els drets de la ciutadania davant la crisi de la Covid-19. L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha ampliat la moratòria del pagament de les quotes del parc públic fins al mes d’agost, un mes més, així com el període de prorrateig posterior, que passa dels 18 mesos previstos inicialment als 36 que estableix el nou decret.

Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, les famílies que viuen en habitatges gestionats a través de l’IMHAB en règim de lloguer o altres formes de tinença, com les hipoteques dels pisos de promoció pública en propietat, no hauran de pagar les quotes.

A partir del mes d’agost, l’IMHAB prorratejarà les quotes en 36 mesos (en lloc dels 18 mesos establerts inicialment) i, si cal, les rebaixarà per adaptar-les a les noves condicions de cada família.

Prop de 10.000 famílies es beneficiaran d’aquestes mesures. No cal que facin cap sol·licitud prèvia, ja que la mesura es fa extensiva a tot el parc públic, amb l’excepció del col·lectiu de les persones grans, que no presenten la situació de vulnerabilitat que defineix el decret de llei estatal, ja que tenen garantida la pensió.

Serveis actius per a l’atenció d’urgències

Durant l’estat d’alarma per la Covid-19, l’IMHAB ha adoptat un seguit de mesures per frenar l’expansió de la malaltia. Si bé les oficines de l’habitatge estan tancades al públic, s’han habilitat canals per a la gestió de casos d’emergència, per a les reparacions i incidències urgents del parc públic i per a tràmits relacionats amb els ajuts i les quotes de lloguer.

El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO) i el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics (SPIMHP) segueixen funcionant. Per sol·licitar atenció en casos excepcionals i no previsibles d’emergència residencial cal trucar al telèfon d’atenció ciutadana, el 010.

En cas d’emergències relacionades amb el manteniment d’habitatges o edificis del parc públic, l’IMHAB ofereix atenció a través de diferents telèfons habilitats específicament, de 9.00 a 13.00 hores:

 • 932 915 404
 • 932 915 424
 • 932 915 406
 • 932 918 533

També ofereix l’opció de fer la gestió per correu electrònic a través de l’adreça imhab@imhab.cat.

Per fer tràmits relacionats amb els ajuts al lloguer, cal enviar un correu electrònic a l’oficina d’habitatge del districte corresponent:

 • Ciutat Vella: ohcv@bcn.cat
 • L’Eixample: oheix@bcn.cat
 • Sants-Montjuïc: ohstm@bcn.cat
 • Les Corts: ohlc@bcn.cat
 • Sarrià – Sant Gervasi: ohssg@bcn.cat
 • Gràcia: ohgr@bcn.cat
 • Horta-Guinardó: ohhg@bcn.cat
 • Nou Barris: ohnb@bcn.cat
 • Sant Andreu: ohsa@bcn.cat
 • Sant Martí: ohsm@bcn.cat

Els drets energètics, garantits

El servei de llum, aigua i gas també queda garantit per a tothom. Els serveis que es fan a través dels punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen de manera telemàtica. En cas de talls de subministrament, o per sol·licitar informació sobre com rebaixar les factures, la ciutadania pot contactar amb els serveis dels PAE trucant al 010.