Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El FHAR acull la presentació de diversos projectes de creació i rehabilitació d’habitatge públic

20/03/2019 - 21:05

Habitatge. Tres projectes que aposten per la flexibilitat, la construcció modular i els espais comunitaris, finalistes del BCN-NYC Affordable Housing Challenge

El Fòrum d’Habitatge i rehabilitació de Barcelona (FHAR), que se celebra fins dijous 21 al MACBA, ha acollit una sessió de work in progress durant la que s’han presentat sis projectes d’obra nova i rehabilitació d’habitatge públic que s’han dut a terme a Barcelona. Els projectes els han presentat els seus respectius arquitectes.

Joan Carles Melero, director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB, ha donat pas als responsables de cadascun dels projectes presentats. Melero ha explicat que tret del projecte de Casa Consegal, la resta son projectes públics.

Ana Rigalt, Cap del departament de Foment de la Rehabilitació de l’IMHAB, ha presentat els ajuts per a la rehabilitació que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona atorga a projectes privats. De cara al 2019, el Consorci ha aprovat un ajut de 5 milions d’euros per a la rehabilitació d’elements comuns, i també hi ha una convocatòria per la rehabilitació d’interiors, dotada amb 1 milió d’euros, i una tercera convocatòria per a finques d’alta complexitat.

 

 Projectes de rehabilitació

Com a exemple pràctic de l’aplicació d’aquests ajuts, Rigalt ha presentat el projecte de la Casa Consegal, una finca modernista ubicada al Districte de Sants, on s’ha dut a terme la rehabilitació de la façana i de l’interior. Amb els ajuts a la rehabilitació es va poder finançar el 50% del cost total de la reforma, que va costar 117.602 euros. Gràcies a la reforma es van poder recuperar els pigments originals, arrambadors i altres elements patrimonials de la finca.

L’arquitecte Eduard Simó ha presentat el projecte que va resultar guanyador del concurs per a la rehabilitació de tres finques amb 42 habitatges als números 7, 9 i 11 del carrer Lancaster. L’equip guanyador és una UTE formada per quatre equips. Es tracta d’un projecte de gran rehabilitació, tal i com ha destacat Melero.

Simó ha explicat que es tracta d’unes finques amb habitatges molt antics i deteriorats, que es troben en una “situació precària” i que son “el reflex d’una problemàtica social”. El projecte presentat per rehabilitar les finques de Lancaster està pensat per poder-se dur a terme mentre els pisos estan ocupats. La rehabilitació vol reordenar l’espai, ara molt precari i recuperar les galeries exteriors, entre d’altres accions.

 

Habitatges amb equipaments

Un altre dels projectes presentats és el d’obra nova que es farà a l’Antigua Quirón i que preveu la construcció de 86 habitatges dotacionals per a gent gran, així com la creació d’un casal de joves, un casal de gent gran, un casal de Barri. A més, es farà una prova pilot de la Unitat de convivència, un espai similar a una residència per a persones grans amb dependència amb 10 dormitoris i espais comunitaris, amb acompanyament les 24 hores al dia.

El projecte de l’Antiga Quirón el va guanyar una UTE integrada per dos equips. Pau Bajet, membre d’un dels dos equips, ha explicat que l’espai on es farà el projecte ha estat ocupat pels veïns que ja hi fan diverses activitats com ara cinema a la fresca, i que des de fa temps reclamen un espai comunitari pel barri. Per això el projecte inclou la construcció de diversos casals i espais comunitaris, com ara un auditori o horts urbans. “L’edifici es planteja com un gran contenidor d’espais adaptat a la geografia urbana”, ha explicat Bajet.

Els arquitectes Marta Peris i José Toral han presentat la proposta guanyadora del concurs d’obra nova en un solar del carrer Veneçuela, al districte de Sant Martí. Es tracta d’un solar que queda situat en un passatge, de manera que un dels reptes era mirar de buscar “un esponjament cap a l’interior del passatge”. La solució, ha explicat Toral, passa per la creació de cinc patis que queden sobreposats en diferents nivells i un atri central que garanteix que hi hagi més hores de sol en aquests habitatges.

El projecte també inclou serveis comunitaris com ara la bugaderia o l’hort urbà. A més, s’ha ideat un sistema que permet obrir i tancar l’atri central de l’edifici en funció de si és estiu o hivern i es preveu la instal·lació d’uns ventiladors que mouran l’aire per tal de regular la temperatura a l’edifici. Marta Peris, per la seva banda, ha posat èmfasi en les solucions per promoure l’eficiència energètica amb aquest projecte i també com s’ha pensat l’espai per crear espais comunitaris en un futur.

 

Projectes d’habitatge d’obra nova

Els arquitectes Jesús Arcos i Francisco Burgos han presentat el projecte de construcció de 32 habitatges d’obra nova a la illa E de Torre Baró. La proposta ha tingut en compte les característiques pròpies del barri i l’entorn i el fort pendent del terreny on s’ha de construir l’edifici. Aquest pendent s’aprofitarà per estructurar l’edifici i crear una distribució que garanteixi l’entrada de llum. Els habitatges que s’hi faran son de 2 i 3 dormitoris.

El darrer projecte presentat és el de la construcció de 83 nous habitatges al carrer Ulldecona, a la Marina Prat Vermell. L’arquitecte Jaime Coll ha explicat que el lema del projecte, ‘Plein soleil’, vol evocar les imatges lluminoses i hedonistes del Mediterrani, que és el que han volgut traslladar a la idea d’aquests habitatges, on hi tocarà el sol tot el dia.

En aquest cas la disposició de l’edifici, partit en diferents blocs, vol aprofitar el pas del vent i la brisa, a més de la llum, ha explicat Coll.

 

Presentació dels projectes guanyadors del BCN-NYC Affordable Housing Challenge’

El FHAR també ha estat escenari de la presentació dels projectes finalistes del ‘BCN-NYC Affordable Housing Challenge’. En total han arribat a la fase final tres projectes, seleccionats entre 54 projectes procedents de 17 països.

Els projectes finalistes són Elastic Living, Everyday life Housing Networks i CAH-ATRI. Aquests projectes tenen en comú el fet que aposten per la flexibilitat, que proposen sistemes de construcció modular, la creació d’espais comunitaris i promouen la implicació dels ciutadans en el seu disseny.

La presentació dels projectes ha comptat amb la presència d’Anna Majó, directora d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i Eduard Cabré, coordinador de Relacions Internacionals de la gerència de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

El projecte ‘BCN – NYC Affordable Housing Challenge’ és un concurs d’idees impulsat pels governs municipals de Barcelona i Nova York per trobar tecnologies i eines innovadores que disminueixin els terminis i els costos de la construcció i la rehabilitació d’habitatges.

Eduard Cabré ha explicat, per contextualitzar l’origen del ‘BCN-NYC Challenge’, que tant a Barcelona com a Nova York el problema de l’habitatge és similar, doncs l’habitatge públic és limitat “i el preu del lloguer no para de pujar”. Així és com va sorgir la idea de demanar al sector privat “que ens proposi solucions per resoldre el problema de l’assequibilitat”.

“Volíem trobar altres oportunitats per reduir el cost de la construcció, amb solucions constructives i de gestió que facin que l’habitatge sigui més assequible”, ha dit Cabré, assenyalant que s’ha posat un especial interès en les “solucions innovadores, que fossin escalables i que tinguessin un impacte gran en el cost de l’habitatge

L’objectiu de la convocatòria es la de recollir propostes que ajudin les administracions a aplicar mètodes constructius innovadors, utilitzar materials alternatius i sostenibles i implantar nous sistemes de gestió per ser més eficients. A més, la iniciativa també vol promoure també una indústria més neta i sostenible.

Les propostes presentades han estat valorades per un comitè d’avaluació integrat per experts de Barcelona i Nova York, que ha inclòs representants dels sectors social, privat i acadèmic.

El projecte guanyador s’anunciarà durant la celebració del congrés ‘Smart Cities New York’, al maig del 2019 a Nova York. Els autors del projecte escollit rebran 25.000 dòlars per mostrar la seva idea a Barcelona i Nova York, amb el reconeixement i la visibilitat internacional que això suposa. Finalment, s’estudiarà la implementació de la tecnologia proposada a una escala més gran a través d’una associació amb un desenvolupador d’habitatges assequibles.

 

Els tres projectes finalistes

 1. ElasticLiving

El primer dels projectes finalistes que s’han presentat porta el nom d’elasticLiving. El projecte proposa un reaprofitament de l’espai de l’habitatge a partir d’un sistema per mòduls que es poden adaptar en funció de les necessitats que té cada persona en cada moment. El projecte té en compte el factor de l’espai, però també del temps que dediquem a les diferents activitats (cuinar, descansar, etc), segons ha explicat un dels seus impulsors, Angelo Roventa.

Per plantejar aquest projecte, els seus impulsors van fer recerca sobre les necessitats de la gent que busca pis a països a Àustria, Alemanya i Suïssa. “Vam veure que és més buscat eren pisos per una o dues persones”.

A partir d’aquí van analitzar que els pisos que ocupen fan entre 50 i 60 metres quadrats, i van valorar que aquest espai es podia optimitzar si es feia més flexible i adaptable a les necessitats de cada moment.  “Quan estem sols creem un espai i si tenim visites necessitem més espai”, ha exemplificat Roventa per explicar la idea del seu projecte.

“Es tracta de crear una nova distribució flexible per estalviar costos amb unitats personalitzables a les dimensions de la parcel·la”, ha afegit Rafael Gómez, membre del mateix equip. Finalment, Ignaz Furger ha assenyalat que aquest projecte permet reduir el temps de construcció al 50%, millora l’eficiència de l’espai i que és un projecte escalable.

 

2. Everyday life Housing Networks.

El segon projecte finalista ha estat impulsat pel Col·lectiu Punt 6, una cooperativa d’arquitectes que promou una arquitectura amb visió de gènere. La seva proposta consisteix en una xarxa residencial que “vol posar la vida de la gent al centre” creant un seguit “d’infraestructures dures i toves que facin visibles les tasques reproductives i de cures de les que fins ara s’han ocupat principalment sobre les dones”, segons ha explicat Roser Casanovas.

 Aplicant la perspectiva feminista creem una xarxa d’habitatges que implica que la gent visqui en mòduls on puguin compartir tasques comunitàries i les cures, que també permet reduir costos i fa que l’habitatge sigui més assequible”, ha dit Casanovas. “El projecte també contribueix a la democratització de les polítiques d’habitatge”, ha afegit.

El projecte vol generar una xarxa residencial amb serveis comunitaris compartits, com pot ser la bugaderia, la cuina comunitària o els espais de reunió. Aquesta xarxa es vol estendre “més enllà de l’edifici per portar-la a l’escala del barri”. Segons l’arquitecta, la xarxa comptarà amb infraestructures dures tals com els espais per joves, la cuina comú o la cooperativa d’aliments, i amb infraestructures toves, com per exemple un autobús escolar, bugaderia o serveis de menjar a domicili.

 

3. CAH-ATRI

El tercer dels projectes presentats és el resultat de la suma de dos projectes similars impulsats per dos equips diferents de Barcelona i Medellín. Els dos projectes parteixen de la idea de reaprofitar els espais existents de les ciutats on hi ha marge per construir habitatge i fer-ho a partir de mòduls flexibles que comptin també amb la participació dels seus usuaris en el seu disseny.

Segons ha explicat Jaime Sarmiento, la idea va sorgir d’observar que tant Barcelona com Nova York disposen d’un sol urbanitzable molt limitat, però que a l’hora hi ha espais i edificis ja existents on hi ha espai per a construir-hi, per exemple sobre ponts o estructures ferroviàries, com seria el cas de l’estació de Fontana a Barcelona.

“La idea és omplir aquests espais buits”, ha afegit, a partir d’uns mòduls prefabricats amb materials reciclats, que podrien venir muntats de fàbrica o muntar-se in-situ, i on els futurs usuaris podrien intervenir tant en el seu disseny com en el seu muntatge.

“Per fer habitatge assequible cal pensar com viuen les persones i per això també cal fer participar les persones en el disseny de la seva pròpia llar”, ha afegit Paula Cobeaga, una altra de les promotores del projecte. Segons Cobeaga, “les comunitats de veïns viuen millor si tenen espais compartits com ara cuines, patis, bugaderies o horts, i si participen en la fase de construcció”.

 

Ampliar l’impacte de polítiques socials i ambientals

Durant l’acte de presentació dels finalistes del BCN-NYC Challenge també s’ha pogut conèixer la tasca que porta a terme d’ILab, una eina d’innovació tecnològica de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu ampliar l’impacte de les polítiques socials i ambientals mitjançant la compra pública.

“Com a ajuntament volem crear una ciutat millor per viure, però també canviar la cultura interna de les administracions buscant noves maneres de fer les coses”, ha explicat Anna Majó. En aquest sentit, ha assenyalat la importància de l’aprovisionament públic “com la principal eina per fer coses”. Una altra de les funcions de l’ILab és el de promoure el creixement de les empreses.

Comparteix aquest contingut