Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El festival 48h Open House mostra el passat i el futur de les cases barates del Bon Pastor

30/10/2019 - 16:57

Festival d’arquitectura. Els històrics habitatges obrers de Sant Andreu es transformaran en un espai museístic gràcies al Pla de Barris

La visita a les cases barates del Bon Pastor realitzada durant la segona jornada del festival 48 Hores Open House va servir per conèixer les característiques i la història d’aquests habitatges i el seu projecte de transformació museística. El projecte forma part de la renovació integral del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu.

Durant la jornada es va visitar el bloc de 16 habitatges situat entre els carrers Tàrrega, Claramunt, Bellmunt i Barnola. Una part d’aquests habitatges es convertiran en cases museu i espais expositius per explicar l’evolució de l’habitatge obrer a Barcelona. La museïtzació dels habitatges es fa en col·laboració amb el veïnat i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

Els vuit habitatges restants s’habilitaran com a equipaments per al barri i inclouran sales de reunions, espais de treball, una sala d’actes i un arxiu, entre d’altres.

La visita de les cases barates del Bon Pastor és una de les dues amb què l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) va col·laborar durant la jornada de diumenge, juntament amb la dels habitatges del carrer Tànger.

Habitatges amb valor històric

L’origen de les cases barates del Bon Pastor es remunta a l’Exposició Internacional que es va celebrar a Barcelona l’any 1929. Es van construir per reubicar-hi els residents de les barraques que en aquell moment hi havia a Montjuïc, on es van fer els pavellons de l’exposició. Per això, es van construir quatre nuclis de cases barates a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un d’ells a Bon Pastor (Sant Andreu).

“La zona també es va anar omplint de persones immigrants de la resta de l’estat, que venien a treballar a Barcelona”, va assenyalar Salvador Angosto, activista i veí del barri, que va ser una de les persones encarregades de fer la visita guiada.

Angosto va explicar que aquests habitatges “es van fer amb materials molt precaris; sorra, molta cal, pedres i una mica de ciment”. Això donava com a resultat que les construccions no fossin gens sòlides i obligava el veïnat a realitzar reparacions i millores continues.

Al Bon Pastor s’hi van construir 784 cases barates, de les quals més de 700 eren de 40 metres quadrats, i les 80 restants superen els 60. Cada casa comptava amb tres habitacions d’un màxim de nou metres quadrats, menjador, cuina i banys compartits.

El projecte de museïtzació  

Ara una part d’aquestes cases es convertiran en museu. La transformació en un espai museístic és una iniciativa que s’emmarca dintre del Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor.

Quatre dels 16 habitatges es convertiran en cases museu per mostrar-hi l’evolució de les edificacions obreres en diferents moments de la història, mentre que quatre habitatges més es transformaran en espais expositius per explicar l’evolució de l’habitatge obrer a Barcelona des del 1929.

L’espai museístic inclourà espais per exposicions itinerants del Museu d’Història i aules per conferències i activitats. L’espai serà regit pel MUHBA i l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor en règim de cogestió. La Universitat de Barcelona també ha expressat interès per dur a terme activitats en aquest espai.

Les obres començaran entre finals del 2020 i principis del 2021.

La renovació del Bon Pastor

Actualment, el barri del Bon Pastor està immers en la quarta fase d’un procés de remodelació que es va iniciar l’any 2002 i que finalitzarà amb la cinquena etapa. Dins les actuacions s’ha contemplat la  desaparició de les cases barates, que es farà de manera progressiva, preservant només l’illa de setze habitatges que es va visitar durant el 48h Open House.

Durant la quarta fase de la remodelació del Bon Pastor s’ha promogut la construcció de cinc blocs, amb 244 habitatges, que serviran per reallotjar els veïns i veïnes afectats per la remodelació del barri. En una propera fase es construiran quatre edificis més d’habitatge públic.

Segons va valorar Salvador Angosto, amb aquestes actuacions i gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament de Barcelona s’ha pogut aconseguir “evitar la gentrificació i impedir que l’especulació arribi al barri”.