Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El festival 48H Open House ensenya els edificis més innovadors del parc públic d’habitatge de Barcelona

16/10/2019 - 16:47

Festival d’arquitectura. Les quatre visites amb què l’IMHAB col·labora -la Borda, les Cases Barates del Bon Pastor, els habitatges de Can Fabra i els habitatges del carrer Tànger- s’emmarquen dintre de la categoria Open Social.

El festival d’arquitectura 48H Open House arriba a la desena edició els propers 26 i 27 d’octubre, i ho fa amb la col·laboració de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). L’ens que gestiona l’habitatge a la ciutat proposa quatre visites per a la categoria Open Social, una de les més populars del festival, que presenta edificis dissenyats i construïts amb una finalitat social. Les visites, per a les quals no cal fer inscripció prèvia, mostraran alguns dels edificis del parc públic més innovadors en l’àmbit arquitectònic.

Quatre visites singulars

Habitatges de Can Fabra: aquest projecte es troba a la nau G de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats i inclou 46 habitatges de lloguer social per a gent jove. La construcció es va realitzar amb materials lleugers, amb estructura de fusta per als habitatges i d’acer als vestíbuls centrals, per tal de preservar la independència dels inquilins respecte de la nau existent. Aquesta visita es podrà fer el diumenge 27 d’11 a 19h.

Habitatges socials i allotjaments temporals de Tànger: edifici amb 46 habitatges públics que s’organitza en blocs verticals. És un exemple paradigmàtic dels edificis d’habitatges públics a la ciutat de Barcelona els últims anys: genera espai públic, dignifica els habitatges de lloguer social i és energèticament sostenible. La visita es farà el diumenge 27 d’11 a 14 h.

La Borda: edifici situat al carrer Constitució de Barcelona que suposa una proposta pionera. És un edifici d’habitatges col·lectiu propietat d’una cooperativa, amb cessió d’ús del solar per part de l’Ajuntament. L’edifici està dissenyat per promoure la vida comunitària i la sostenibilitat energètica,  perquè tot l’edifici està projectat per ser de baix consum. Aquesta visita guiada tindrà lloc el dissabte 26 en diversos horaris; a les 11:00, 12:15, 13:30, 16:00, 17:15 i 18:30 h.

Cases Barates de Bon Pastor: edifici híbrid que conté habitatges construïts als anys 20. La visita inclou l’exterior i l’interior d’una casa ben conservada i amb escasses modificacions, el que permetrà l’anàlisi dels canvis i evolucions patides amb el pas dels anys. Aquesta visita es durà a terme el diumenge 27 d’11 a 14h.

Un homenatge a les dones arquitectes

El festival d’arquitectura 48H Open House, que permet conèixer i descobrir el paisatge urbà de Àrea Metropolitana de Barcelona, enguany fa un homenatge a totes aquelles dones oblidades de l’arquitectura. El reconeixement es ret a través de la figura de Pilar Casas Mur, una arquitecta fictícia, amb nom i cognoms que són referències del món de la construcció, i que representa a totes les dones sense nom de la història de l’arquitectura sense les quals moltes grans edificacions de l’actualitat no existirien.

Com a part de l’homenatge a la figura de la dona arquitecta, el 48H Open House BCN ha seleccionat per la seva edició de 2019 l’obra de 10 dones arquitectes com a representants de cada una de les diferents seccions o àmbits geogràfics que componen la mostra. Per exemple,  la reconeguda Benedetta Tagliabue és la representant de la categoria Open Social.

L’IMHAB també s’adhereix a l’homenatge a les dones arquitectes. Tant els habitatges de Can Fabra com els habitatges i allotjaments de Tànger, que es podran visitar, tenen entre els seus autors dues dones arquitectes, Mercè Berengué i Judith Leclerc, respectivament.

En l’edició d’enguany, el festival obre les portes de més de 200 edificis, sovint inaccessibles per a la ciutadania, de forma totalment gratuïta, i ofereix més de 30 itineraris i més de 240 activitats per conèixer l’entorn urbà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Categories consolidades

El 48HOpen House BCN arriba als 10 anys de vida amb una sèrie de categories consolidades i populars com l’esmentada Open Social, però també d’altres com Open Green, Open Kitchen, Arquitectura de l’Aigua i Open Infraestructures.

Altres categories tenen a veure amb l’àmbit geogràfic i les poblacions participants al festival; al marge de Barcelona enguany participen L’Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí i Vilassar de Dalt. Cadascuna d’aquestes ciutats contribueixen amb cinc visites a l’Open House BCN, que enguany presenta un 30% d’edificis que no havien participat en les edicions anteriors, tret de Vilassar de Dalt, on es realitzaran quatre visites.

 

Comparteix aquest contingut