Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El cohabitatge arriba a la Marina

09/02/2020 - 13:04

Habitatge. Es col·loca la primera pedra d’un edifici d’habitatges per a 32 famílies en un solar municipal amb cessió d’ús.

La Cooperativa Llar Jove ha posat la primera pedra de la Chalmeta, un nou edifici de cohabitatge per a 32 famílies que es construirà en un solar municipal amb cessió d’ús al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc.

El solar municipal del carrer d’Ulldecona, 26-29, amb el carrer de Micaela Chalmeta, 7-9, serà l’espai on s’ubicarà el primer edifici de cohabitatge de la Marina del Prat Vermell, una construcció a càrrec de la cooperativa d’habitatges Llar Jove SCCL. El 35% dels membres de la cooperativa són famílies que ja són veïnes de la Marina i que continuaran vivint al barri, fet que contribuirà a frenar la gentrificació en aquesta zona de la ciutat.

La Llar Jove aixecarà un bloc de 32 habitatges d’una, dues i tres habitacions. L’edifici també disposarà d’un local i d’espais comuns a la planta baixa, espais verds a la coberta i altres espais col·lectius, com una bugaderia, un espai de salut i treball, una cuina i menjadors, espais polivalents, terrasses i horts compartits.

La Chalmeta és una de les promocions delegades de cohabitatge impulsades per l’Ajuntament durant el darrer mandat i s’emmarca en el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025.

Una construcció saludable, sostenible i que fomenta l’estalvi energètic

Per millorar el rendiment energètic, el sistema de façana ventilada es combinarà amb un d’aïllament exterior segons la localització, i les proteccions solars es col·locaran a les plantes superiors dels patis interiors per controlar l’excés d’assolellament a l’estiu.

Els tancaments de la façana seran de cotó reciclat i el sistema d’aïllament exterior serà de fibra de fusta, per regular la humitat dels ambients i aconseguir un bon confort tèrmic.

El disseny de la il·luminació també està pensat per aconseguir el màxim estalvi energètic mitjançant la tecnologia LED i la il·luminació automàtica a les zones comunes. D’altra banda, es calcula que es podrà estalviar un 25% del consum d’aigua instal·lant temporitzadors d’aigua a les aixetes, sistemes de descàrrega de doble flux i sistemes de baix cabal d’aigua.

 Més projectes de cohabitatge a la ciutat

La Llar Jove és la tercera cooperativa que inicia les obres de construcció d’un edifici de cohabitatge durant aquest mandat. La primera va ser La Balma, que va començar les obres l’estiu passat al carrer d’Espronceda, 131, al Poblenou. El segon projecte va ser el de La Xarxaire, que dilluns va posar la primera pedra al passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 11, al barri de la Barceloneta. 

Durant el mandat anterior, dues promocions de cohabitatge van acabar els seus projectes: La Borda, al carrer de la Constitució, 83, al barri de la Bordeta, on viuen seixanta persones, i la del carrer de la Princesa, 49, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, on viuen deu persones.

 

Comparteix aquest contingut