Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Decret per garantir els serveis essencials durant l’estat d’alarma per la Covid-19

17/03/2020 - 13:41

Ajuntament. Quedeu-vos a casa sempre que pugueu. Si teniu dubtes, truqueu al 010, i si us trobeu malament, al 061.

El Decret d’Alcaldia signat el 15 de març arran de la declaració de l’estat d’alarma a tot l’Estat per la Covid-19 garanteix els serveis essencials com l’atenció sanitària, els serveis socials, la seguretat, el transport públic i la informació a la ciutadania. Per prevenció, quedeu-vos a casa sempre que pugueu.

El decret municipal signat aquest diumenge 15 de març estableix que un 44% de la plantilla municipal treballarà per mantenir els serveis essencials que són necessaris per garantir el bon funcionament de la ciutat.

Serveis públics operatius

 • Tots els serveis relacionats amb el sistema sanitari com són els hospitals, els centres d’atenció primària, les farmàcies i el transport sanitari.
 • Serveis bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
 • Serveis de neteja i recollida de residus.
 • Guàrdia Urbana de Barcelona.
 • Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, juntament amb Protecció Civil.
 • Transports públics. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adaptarà l’oferta de metro i autobús.
 • Les gerències de districte.
 • Informació a la ciutadania.
 • Mercabarna i l’Institut Municipal de Mercats, juntament amb tota la cadena d’abastiment alimentari.
 • El transport de mercaderies, que ha flexibilitzat l’hora de càrrega i descàrrega.
 • Serveis de mobilitat i manteniment i gestió d’infraestructures.
 • Cementiris i serveis funeraris.
 • Serveis penitenciaris.
 • Ambaixades i consolats.
 • Fiscalia, jutjats penals, de guàrdia, civils i mercantils.
 • Registre Civil, Mercantil i de la Propietat.

També queda garantit el subministrament d’aigua, llum i gas.

Serveis de mobilitat

D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, des de les 15.00 hores del dilluns 16 de març el servei de Bicing ha quedat anul·lat. D’altra banda, el metro i els autobusos de TMB han adaptat el servei a la demanda actual de passatge, que s’ha reduït entre el 75 i el 80%.

Per tal de garantir el subministrament de productes i els serveis essencials, es flexibilitza la càrrega i descàrrega i s’elimina la limitació de vehicles per tonatge. Finalment, l’estacionament en la zona regulada en superfície (les àrees verda i blava d’aparcament) no es multarà durant el període de restriccions.

Trobareu tota la informació sobre les mesures que s’han aplicat a la ciutat per frenar l’expansió de la Covid-19 en aquest enllaç.

Quedeu-vos a casa

Com a mesura de prevenció i per minimitzar el risc de contagi, sempre que pugueu, quedeu-vos a casa. Recordeu que només us podeu moure per la ciutat per:

 • Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
 • Assistir als centres sanitaris.
 • Desplaçar-vos al lloc de treball.
 • Tornar al lloc de residència.
 • Assistir les persones grans, menors i dependents.
 • Desplaçar-vos a entitats financeres.
 • Passejar el vostre animal de companyia.
 • Causa de força major.

Durant l’estat d’alarma, més de quatre-cents equipaments municipals estaran tancats, inclosos els 148 parcs i jardins de la ciutat els accessos dels quals es poden tancar.

Les oficines d’atenció ciutadana (OAC) també estaran tancades. Tots els tràmits es faran exclusivament mitjançant el 010 i el portal de tràmits.

Fem un ús responsable del sistema sanitari

Per evitar col·lapsar el sistema de salut, acudiu al vostre centre sanitari només si és imprescindible.

Recordeu que en cas de dubte podeu trucar al 010, i si us trobeu malament, al 061.

Recomanacions sanitàries

 • Renteu-vos les mans sovint.
 • Eviteu compartir menjar o estris de cuina.
 • Eviteu tocar-vos la cara.
 • Cobriu-vos la boca amb la part interna del colze en cas de tos o esternuts.
 • Mantingueu 2 metres de distància amb les altres persones.

Tota la informació, al web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.