Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Confiança en el futur, preocupació per l’habitatge

02/07/2018 - 18:27

Municipal. El baròmetre de juny del 2018 ratifica la confiança en la gestió municipal i en el futur de la ciutat i assenyala l’habitatge com a gran preocupació creixent de la ciutadania.

L’edició de juny del 2018 del Baròmetre semestral ratifica l’optimisme de les barcelonines i els barcelonins de cara al futur i aprova la feina del Govern municipal. Les tres principals preocupacions de la ciutadania són l’encaix entre Catalunya i l’Estat, el turisme i l’accés a l’habitatge. Nou de cada deu persones enquestades consideren que s’han de regular els preus de lloguer i crear més habitatge públic.

Resultats del Baròmetre semestral de Barcelona

El 69% de les persones enquestades aproven la gestió municipal, que esdevé la millor nota de tot el mandat, i el 55,1% la considera bona o molt bona. El 29,5% pensa que la ciutat ha millorat el darrer any, fet que suposa una millora d’entre 4 i 5 punts respecte als darrers resultats.

El 72% d’entrevistats són optimistes de cara al futur i creuen que tant Barcelona com Catalunya milloraran, deu punts més que en l’anterior baròmetre i el millor indicador des de març del 2004. El percentatge de persones que veuen l’economia de Barcelona en una situació bona o molt bona torna a créixer fins al 59,6% i se situa en el valor més alt des de l’any 2000.

El repte de l’habitatge

El conflicte polític entre Catalunya i Espanya es consolida com a principal problema per al 14,2% de les barcelonines i els barcelonins. Però, entre aquestes preocupacions, es consolida el turisme (10,5%), i creix notablement la preocupació per l’accés a l’habitatge: el desembre passat només el 4,8% dels entrevistats considerava aquest el principal problema de la ciutat, mentre que el juny del 2018 aquest percentatge puja fins al 12,3%, i el 8,4% indica que és la problemàtica que més l’afecta personalment.

Per aquest motiu, el baròmetre ha aprofundit sobre aquesta temàtica. El 94% considera que hi ha un problema d’habitatge a la ciutat, i el 48,6% el defineix com a problema molt greu.

Pel que fa a les receptes per fer-hi front, les persones entrevistades van aportar diferents solucions espontàniament, d’entre les quals les referides a l’ajustament dels preus era la principal amb un 42,5%, seguida de l’increment de l’oferta d’habitatge social (28,4%), coincidint amb les estratègies que està desenvolupant el Govern municipal.

Valoració de polítics i partits

L’onada de juny del baròmetre municipal s’ha elaborat mitjançant 800 entrevistes telefòniques entre el 4 i el 14 de juny, pocs dies després de la composició del nou Govern de la Generalitat i de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Per aquest motiu, no s’ha demanat l’opinió de la gestió d’aquests dos executius als entrevistats.

L’alcaldessa es manté com la líder municipal més coneguda (99,4%), i creix la seva valoració fins a obtenir un 5,4, la mateixa nota que obté l’exalcalde Xavier Trias. Alfred Bosch és el tercer líder més ben valorat, amb un 5,3, seguit de Jaume Collboni, amb un 5,0. La resta de líders obtenen la puntuació següent: María José Lecha, un 4,6; Carina Mejías, un 3,1, i Alberto Fernández Díaz, un 2,7.

El baròmetre situa Barcelona en Comú com la força política amb més intenció de vot, amb un 16,2%. ERC baixa del 16,5% al 12,4%, mentre que el PSC es manté amb un 6,1%. El PDeCAT registra una intenció de vot del 5,6%; Ciutadans, d’un 5,2%; la CUP, d’un 3,1%, i el PP tanca la llista amb un 0,6%.

El de juny del 2018 és el darrer baròmetre que recull preguntes sobre preferències polítiques i electorals, en vista de la pròxima convocatòria de les eleccions municipals, previstes per al maig del 2019.

Comparteix aquest contingut