Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona organitza un fòrum per debatre sobre el present i el futur de l’habitatge a la ciutat

14/02/2019 - 14:00

Habitatge. El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de març al MACBA i comptarà amb experts internacionals

Els dies 19, 20 i 21 de març tindrà lloc el Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Es tracta d’una iniciativa de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu reunir els professionals del sector, públic i privat, per tal de debatre, treballar i posar en valor el futur del dret a l’habitatge a la ciutat.

El FHAR és el primer Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona que s’emmarca dins del cicle de jornades i conferències que l’IMHAB ha impulsat des de 2016 per reflexionar sobre els reptes de futur del sector.

 

Debats amb experts nacionals i internacionals 

El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona comptarà entre els seus participants amb persones expertes, provinents d’administracions d’arreu de l’Estat i de procedència internacional, així com professionals d’àmbits privats d’arreu del món vinculats a moviments socials i acadèmics. Tots ells contribuiran amb les seves aportacions a marcar els reptes de futur i a donar respostes a la situació actual.

Entre els participants internacionals ja confirmats destaca la presència de Zaida Muxí, arquitecta i autora del llibre ‘Mujeres, Casas y Ciudades’; Joaquin de Santos, membre del Community Land Trust Bruzelles (CLTB) i del Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC); Bojan Schnabl, coordinador de la EUUA Housing Partnership, i Reiner Wild, director executiu del Mieterverein Berlin, .

A més, el FHAR també comptarà amb la presència d’experts procedents de Catalunya i la resta de l’estat, com ara Carme Trilla, presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona; Mario Yoldi, director d’Habitatge del govern basc i impulsor de l’Observatorio Vasco de la Vivienda; i Gaspar Mayor, gerent del Patronato Municipal de la Vivienda d’Alacant, entre d’altres.

La jornada arrencarà el dimarts 19 de març amb una conversa sobre els reptes globals i solucions locals al dret de l’habitatge entre Raquel Rolnik, arquitecta i exrelatora de les Nacions Unides per l’habitatge, i Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona.

El programa del fòrum s’organitzarà a partir dels següents eixos temàtics: Crear i repensar el parc d’habitatge assequible, planificar les polítiques d’habitatge, respondre a l’emergència, coproduir amb altres agents i regular el mercat. Comptarà amb diverses taules rodones, així com també amb la presentació de nous projectes d’habitatge públic

 

Posar en valor les polítiques d’habitatge més innovadores

Un dels objectius del FHAR serà el de reflexionar sobre les principals fites aconseguides en matèria d’habitatge i subratllar aquelles polítiques més innovadores que s’estan impulsant des de l’Ajuntament de Barcelona, així com assenyalar les línies de treball futures.

L’habitatge és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i la qualitat de vida. Les polítiques d’habitatge formen part prioritària de les polítiques socials que l’Ajuntament de Barcelona impulsa de manera integrada a la ciutat.

Comparteix aquest contingut