Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona i Nova York llencen un concurs d’idees per construir habitatge assequible de manera més eficient

14/11/2018 - 16:53

Habitatge. El projecte ‘BCN – NYC Affordable Housing Challenge’ vol recollir propostes per reduir els terminis i els costos de la construcció i la rehabilitació

Les ciutats de Barcelona i Nova York estan buscant alternatives per fer més eficient la construcció i la rehabilitació de l’habitatge assequible. Amb aquest objectiu, els dos governs municipals han presentat el projecte ‘BCN – NYC Affordable Housing Challenge’, un concurs d’idees per trobar tecnologies i eines innovadores que disminueixin els terminis i els costos de la construcció i la rehabilitació d’habitatges.

La iniciativa s’ha anunciat avui en el marc de la trobada Smart City Expo World Congress, dedicada a les ciutats intel·ligents, que es durà a terme a la Fira de Barcelona entre avui i el proper dijous 15 de novembre.

‘BCN – NYC Affordable Housing Challenge’ vol recollir propostes que ajudin les administracions a aplicar mètodes constructius innovadors, utilitzar materials alternatius i sostenibles i implantar nous sistemes de gestió per ser més eficients.

A banda d’aprofundir en l’ús de les noves tecnologies per reduir els terminis i els costos dels projectes de construcció d’habitatge, la iniciativa vol promoure també una indústria més neta i sostenible.

 

Convocatòria oberta fins al 31 de gener

La convocatòria estarà oberta des del 14 de novembre fins al 31 de gener del 2019. Les propostes seran valorades per un comitè d’avaluació integrat per experts de Barcelona i Nova York i comptarà també amb representants dels sectors social, privat i acadèmic.

Els finalistes faran una exposició de les seves propostes en un acte públic que tindrà lloc al març de 2019 a Ca l’Alier, la nova seu de la innovació urbana de la ciutat de Barcelona.

El projecte guanyador s’anunciarà durant la celebració del congrés ‘Smart Cities New York’, al maig del 2019, i els seus responsables tindran l’oportunitat de presentar-lo en una reunió amb agents municipals d’Habitatge i Tecnologia tant de Barcelona com de Nova York.

Els autors del projecte escollit rebran fins a 20.000 dòlars per mostrar la seva idea a Barcelona i Nova York, amb el reconeixement i la visibilitat internacional que això suposa. Finalment, s’estudiarà la implementació de la tecnologia proposada a una escala més gran a través d’una associació amb un desenvolupador d’habitatges assequibles.

 

La col·laboració entre Barcelona i Nova York

La manca d’habitatge adequat i assequible és un repte que té un impacte negatiu en la inclusió social, la igualtat, la salut i el benestar de les persones i la sostenibilitat econòmica. Tant Barcelona com Nova York estan compromeses en afrontar aquest repte, tal com s’indica a la “Declaració dels governs locals pel dret a l’habitatge i el dret a la ciutat“, liderada ambdues ciutats.

En aquest mateix sentit, Barcelona i Nova York estan col·laborant per posar en comú iniciatives i programes d’habitatge amb l’objectiu de valorar noves mesures que puguin aplicar amb l’objectiu de facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge.

Així, l’Ajuntament de Barcelona està estudiant els diferents sistemes de foment de l’habitatge assequible utilitzats a la ciutat nord-americana, mentre que aquesta s’ha interessat pels projectes de cohabitatge que està impulsant el consistori barceloní.

Comparteix aquest contingut