Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona Energia rebaixa preus un 8% de mitjana i llança una nova tarifa exclusiva per a empreses

23/06/2020 - 16:34

EMPRESES. La Tarifa Empresa de Barcelona Energia, neix com una alternativa energètica per acompanyar, ara més que mai, a les empreses i comerços de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Barcelona Energia (BE), la comercialitzadora pública metropolitana, revisa i abarateix les tarifes, d’acord amb la situació actual del mercat elèctric, per adaptar-les a les necessitats actuals dels consumidors i arran de l’impacte socioeconòmic provocat per la pandèmia de la Covid- 19. Seguint el seu compromís amb la ciutadania i per facilitar una tarifa més justa per als usuaris i usuàries, a partir del mes de juny BE aplicarà una rebaixa en els preus de les seves tarifes fixes del 8% de mitjana, depenent del tipus de tarifa contractada. Pel consum mitjà d’una família, això es tradueix en un estalvi anual entre 40 i 60 en la factura de la llum.

Aquesta revisió de les tarifes se suma a una altra iniciativa socialment responsable, aplicada el mes d’abril, amb què s’ha permès l’ajornament del pagament de les factures de la llum per al segon trimestre de 2020, durant el període d’estat d’alarma causat per emergència de la Covid-19. Pel que fa a les tarifes per als edificis públics i equipaments de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta revisió està prevista també per a finals d’any, d’acord amb l’encàrrec de gestió.

A la vegada, en aquest context, la comercialitzadora elèctrica llança també la nova Tarifa Empresa, amb l’objectiu de situar-se al costat del petit comerç, les pimes i els autònoms, i oferir un acompanyament i assessorament personalitzat per ajudar-los a estalviar en la factura de la llum.

Una tarifa per acompanyar-te

La Tarifa Empresa de Barcelona Energia, neix com una alternativa energètica per acompanyar, ara més que mai, a les empreses i comerços de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Es tracta d’un dels col·lectius a qui més ha impactat la crisi provocada per la Covid-19 i que ara es troben en un moment decisiu per poder reactivar la seva activitat.

Aquest nou producte ofereix una gamma de tres tarifes diferents, sense permanència ni límit de potència contractada, per adequar-se millor a les necessitats de cada públic: la Tarifa Empresa Clàssica, la Tarifa Empresa Variable i la Tarifa Empresa Solar. La nova tarifa es pot contractar principalment a través de la pàgina web de Barcelona Energia o per telèfon.

Amb aquest nou projecte, Barcelona Energia segueix el seu compromís amb la ciutadania, adaptant-se a les necessitats d’aquests moments amb un model energètic 100% renovable i un servei de qualitattransparència i proximitat, amb tarifes accessibles i ajustades. En aquests moments, Barcelona Energia comercialitza energia 100% d’origen renovable a més de 4.600 punts de subministrament públics i a 1.800 persones usuàries.