Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aliança de Barcelona i Londres pel dret a l’habitatge

04/07/2018 - 13:07

Ajuntament. Els dos governs municipals comparteixen línies estratègiques per combatre la gentrificació i l’expulsió dels veïns i veïnes de les ciutats.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha reunit amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, per compartir estratègies i actuacions sobre els principals reptes en matèria d’habitatge i de gentrificació als quals s’enfronten les grans ciutats.

En la sessió de treball, que ha tingut lloc a l’Ajuntament de la capital britànica, s’han abordat en profunditat els aspectes que influeixen en l’accés a una llar i que posen en risc el dret a l’habitatge: l’especulació, la pujada del preu de compra i de lloguer o la creixent manca d’habitatge, processos que s’aguditzen per causa del turisme massiu i la destrucció dels teixits veïnals.

En aquest escenari, l’alcalde de Londres i l’alcaldessa de Barcelona reivindiquen una capacitat d’actuació més gran per impulsar polítiques que defensin els drets de la ciutadania i protegeixin les comunitats.

D’una banda, tots dos governs coincideixen que, si les institucions municipals tinguessin més competències en habitatge, podrien controlar millor el mercat immobiliari. D’altra banda, si disposessin de més recursos econòmics, podrien ampliar el parc d’habitatge públic, condició indispensable per garantir el dret a l’habitatge. A més, altres estratègies com la coproducció residencial públicoprivada i comunitària permetrien incrementar l’habitatge disponible, mitjançant la mobilització de llars buides o la rehabilitació d’edificis sense condicionar.

Declaració a les Nacions Unides

Els problemes que han abordat Khan i Colau afecten totes les ciutats globals, i és per aquest motiu que la cooperació i la posada en comú d’experiències entre ciutats com Barcelona o Londres és fonamental per assumir els reptes que se’ls plantegen i tenir més capacitat de negociació davant els nous desafiaments.

Aquesta crida pel dret a un habitatge adequat es concretarà amb la declaració “Cities for adequate housing”, sorgida de l’aliança entre diverses ciutats d’arreu del món i emparada per Ciutats i Governs Locals Units (UCLG, per la denominació anglesa), la principal xarxa mundial de ciutats, que copresideix l’alcaldessa i que prepara la lectura d’una declaració a la cimera de ciutats de les Nacions Unides, prevista per al 16 de juliol.

Comparteix aquest contingut