Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ada Colau es reuneix amb el ministre Ábalos i reclama una “regulació urgent” dels preus dels lloguers

28/02/2020 - 11:42

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona ha creat una comissió d’estudi sobre la regulació del preus dels lloguers.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va reunir el passat 24 de febrer a Madrid amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos. Durant la reunió, que Colau ha qualificat com a “positiva” a Twitter, han compartit temes diversos però s’han centrat en la regulació dels preus del lloguer que, segons Colau, “ha de ser una realitat en els pròxims mesos”.

La regulació dels preus del lloguer va ser una de les primeres reclamacions d’Ada Colau l’any 2015, tot just a l’inici del seu mandat i ara es concretarà en una comissió no permanent que es reunirà per primer cop el proper 10 de març i s’allargarà durant sis mesos. La comissió neix per una proposta del grup municipal d’ERC i estudiarà l’aplicació i la repercussió que tindria la regulació dels preus dels contractes d’arrendament d’habitatge a Barcelona i a la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar i aconseguir la implantació efectiva d’aquesta regulació a la ciutat. La comissió la formaran dos regidors o regidores de cada grup municipal, la presidirà la regidora del grup municipal d’ERC, Eva Baró Ramos, i la vicepresidència anirà a càrrec de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín.

En la presentació de la iniciativa la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, ha recordat que aquesta és una demanda que fa temps que és al carrer. L’han plantejat entitats socials i els últims estudis del CIS diuen que gairebé el 40% de les persones que resideixen a l’Estat espanyol estarien d’acord en regular els lloguers, un percentatge que puja fins el 70% quan les persones viuen en gran ciutats. Martín ha recordat també que la regulació dels lloguers forma part dels acords del pacte de govern entre Unides Podem i PSOE.

Experiències internacionals

Un dels temes que tractarà la comissió permanent són les experiències internacionals de regulació de lloguers. Aquests últims mesos són moltes les ciutats europees que han adoptat iniciatives d’aquest tipus per fer front a una problemàtica que és global.

Alguns exemples són Berlín, on es congelaran els preus durant cinc anys i s’estableix un preu màxim de 9,80 euros al metre quadrat. A París també s’ha posat en marxa un programa de regulació segons el qual els lloguers no poden superar un índex de referència basat en la ubicació de l’immoble, el número d’habitacions, l’estat del pis i l’any de construcció.